Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

GRAFOMOTORIKA na ZŠ Korunka

Grafomotorika na Korunce, se zaměřuje na podporu dětí z prvních tříd, u kterých se během
hospitací v hodinách pozoruje: úchop tužky při psaní a kreslení, tlak na tužku, pochopení
zadaného úkolu, výbavnost tvaru písmene z paměti a správné přenesení na papír. Pro děti,
které mají problém v některém z těchto úkolů pak po vyučování probíhá hodina ke cvičení
motoriky.
Během hodin se zařazují aktivity na podporu hrubé a jemné motoriky. Pozornost je věnována
hlavně úchopu tužky, cvikům na uvolňování rukou a prstů, technice psaní a kreslení (zda dítě
používá celou paži, sedí rovně s nohama zapřenýma o zem, lokty jsou na stole a má dostatek
prostoru na lavici) a používání vhodných psacích pomůcek (ergonomické tužky, nástavce na
tužky), které zabraňují nadměrnému tlaku na tužku. Ten může způsobit brzkou únavu při psaní
a následnou nechuť k písemnému projevu.
Mimo psaní a kreslení jsou součástí hodin i různé hry, příkladem je přebírání drobných
předmětů podporující jemnou motoriku ruky, navlékání korálků na provázek, „vyšívání
šňůrkou na dřevěnou desku,“ kreslení „Jedním tahem“ a další. Jde o jednoduché obrázky a
tvary pro nácvik základů psaní písmen a číslic. Nácvik v hodinách probíhá systematicky:
zpočátku děti obtahují tvar prstem, čímž si zafixují správný směr tahu. S nácvikem začínáme
na velkém formátu a postupně jej zmenšujeme, používá se jak tabule, tak i balicí papír. Prvky
grafomotoriky jsou nicméně i součástí běžných hodin ve výuce. Primárně k procvičování prstů
před psaním, často doprovázené básničkami a pohybovými aktivitami.

Napsat komentář