Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Formuláře ke stažení

Dokumenty

Technické upozornění pro mobilní telefony: Nedaří-li se Vám otevřít dokument, přidržte dlouze na odkazu prst a z nabídky vyberte „otevřít na nové kartě“.

  1. Zápis

1.1       Žádost o předčasný nástup k povinné školní docházce

1.2      Žádost o přijetí k povinné školní docházce

1.3      Žádost o přijetí do přípravné třídy

1.4      Žádost o odklad začátku povinné školní docházky

  1. Jídelna

2.1      Přihláška ke stravování ve školní jídelně

  1. Družina

3.1       Přihláška do školní družiny

3.2      Žádost o snížení nebo prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

3.3      Žádost o uvolnění ze školní družiny

3.4      Žádost o odhlášení žáka ze školní družiny

  1. GDPR

4.1       Informace o zpracování osobních údajů

4.2      Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

4.3      Žádost o omezení zpracování osobních údajů

4.4      Žádost o opravu osobních údajů

4.5      Žádost o potvrzení a přístup k osobním údajům

4.6      Žádost o výmaz osobních údajů

4.7      Námitka proti zpracováni osobních údajů

  1. Školní poradenské pracoviště

5.1      Souhlas s činnosti školního speciálního pedagoga

5.2     Informovaný souhlas se zpracováním citlivých údajů

5.3     Individuální informovaný souhlas zákonného zástupce s činností školního psychologa

  1. Knihovna

6.1      Přihláška čtenáře do školní knihovny

  1. Ostatní

7.1       Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

7.2      Žádost o uvolnění z vyučování

7.3      Žádost o odhlášení ze ZŠ Korunovační

7.4      Žádost o přestup do ZŠ Korunovační

7.5      Žádost o povolení pokračování v základním vzdělávání

7.6      Žádost o komisionální přezkoušení

7.7      Žádost o vystavení opisu, druhopisu vysvědčení

7.8      Evidenční list

7.9      Oznámení o plnění povinné školní docházky v zahraničí