Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Byli jsme na festivalu Jeden svět

Letos navštívily třídy prvního a druhého stupně školní projekce festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět (2024).

Program:

1) Projekce č. 1 (8–11 let) – 3 krátké filmy s diskuzí – Můj neslyšící brácha, Dokážu to!, Dívka s mosaznými kroužky

Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

2) Nevyhasneme | Alisa Kovalenko | Francie, Polsko, Ukrajina | 2023 |

Téma filmu: krizové oblasti, válka, občanská angažovanost

3) Pingpongová rodina | Åsmund Hasli | Norsko | 2023 |
Téma filmu: sociální vyloučení, integrace cizinců, závislosti, komunita, veřejný prostor

Napsat komentář