Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Aktuality

Školní družina 2021/2022

Vážení rodiče,

Máme tu opět začátek školního roku. Vzhledem k trvající pandemii C-19 se budeme i ve školní družině řídit aktuálními opatřeními vydanými vládou. S příchodem nového školního roku nás čeká několik novinek, proto prosím věnujte pozornost následujícím řádkům.

 • Provoz družiny bude ráno od 6:45 do 7:45, poté po skončení vyučování do 18:00.
 • Budeme dodržovat aktuální požadavky Ministerstva zdravotnictví ohledně nošení ochrany úst a nosu
 • Během ranní družiny (6:45 – 7:45) budou mít všechny děti povinně nasazené roušky. Stejně tak při odpoledním spojování jednotlivých oddělení ŠD a ve večerní družině.
 • Budeme se řídit doporučením o omezení pohybu osob v prostorách uvnitř školy, proto zůstávají zachovány časy vyzvedávání.
 • Vyzvedávání žáků bude probíhat v předem stanovaných časech, kdy rodiče počkají na děti u vchodu z ul. Sládkova. Vyzvedávání bude možné:
  • po vyučování
  • po obědě (čas Vám oznámí vychovatel)
  • ve 13:30
  • v 15:30
  • od 16:00 kdykoliv po domluvě mezi rodiči a vychovatelem/vychovatelkou

Tyto časy jsou závazné a prosíme o jejich dodržování. Děkujeme za pochopení.

 • Budeme dbát na zvýšenou hygienu, bude třeba minimalizovat setkávání žáků
 • V případě zpozorování jakýchkoliv příznaků onemocnění bude žák izolován a bude nutné jej vyzvednout v co nejkratší možné době
 • Žáci jsou povinni mít u sebe vždy 2 ks roušek (respirátorů) a sáček k jejich uložení
 • V případě zhoršení epidemiologické situace může dojít ke změně režimu ŠD
 • Poplatek za ŠD byl z provozních důvodů navýšen na 300,-Kč za měsíc a je splatný vždy do 15.dne daného měsíce
 • Přihlášky do ŠD naleznete v sekci Družina > Formuláře ke stažení
 • Vyplněné přihlášky je možné poslat mailem na horakovab@korunka.org nebo vytištěné vložit do schránky školy, případně od září předat vychovateli/vychovatelce

Všem rodičům děkujeme za pochopení a spolupráci v této složité době.

Za tým ŠD,

Ing. Barbora Horáková, Ph.D., vedoucí vychovatelka

Rozdělení oddělení ŠD pro školní rok 2021/2022 platné od 1.9.2021:

Oddělení Vychovatel Kontakt
PT Bc. Lada Palová palova@korunka.org
1.A + 2.B Ivana Glasová glasova@korunka.org
1.B Kateřina Zavadilová zavadilova@korunka.org
1.C Pavel Majtáň majtan@korunka.org
1.D Věra Deyssigová deyssigova@korunka.org
2.A Mgr. Karolína Mochanová mochanova@korunka.org
3.A + 5.A Bc. Elena Masaryková masarykova@korunka.org
3.B + 5.B Lenka Amri, Dis amri@korunka.org
3.C Ing. Barbora Horáková, Ph.D., vedoucí ŠD horakovab@korunka.org
4.A + 4.B Bc. Kateřina Šiftová siftova@korunka.org
4.C + 5.C Bc. Marek Mandát mandat@korunka.org