Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Září v montessori třídách

Září v Montessori třídách bylo nabité zážitky, nadšením a chutí zkoumat a dozvídat se nové. Pevně
doufáme, že nás tato touha po poznání bude provázet po celý školní rok!
V trojročích jsme přivítali nové prvňáčky. Každého z nich se ujal jeden ze třeťáků a pomáhal mu
nejen zorientovat se ve třídě a ve škole, ale i při každodenní práci s pomůckami. Aby se utužila
přátelství a kolektiv, absolvovaly děti přespávání ve škole, při kterém páťáci připravili menším
dětem z trojročí noční hru. Děti zažily dobrodružnou noc v potemnělé škole a po probuzení
příjemnou společnou snídani, kterou páťáci posunuli na další level přípravou vynikajících vaflí.
V trojročích také už v průběhu září průvodkyně dětem prezentovaly dva velké příběhy – o vzniku
Země a o vzniku života na Zemi. Jako jednu z následných aktivit jsme si pak ve Stromovce
rozvinuli černou stuhu, která je výbornou pomůckou k pochopení evoluce. V rámci následné práce
k příběhům se děti z trojročí také vydaly na planetární stezku do Klecánek a dále kutaly trilobity a
další zkameněliny v Prokopském údolí.
Čtvrťáci se sešli ve staronovém kolektivu a v rámci utužení vztahů se vypravili na adaptační pobyt
do Mlýna Radouňka u Jindřichova Hradce, kde pro ně byl připraven skvělý program s pramicemi a
rybolovem. Začala také plodná spolupráce čtvrťáků a páťáků při propojování nad tématy z historie
a přírodních věd.
Všichni jsme si září společně báječně užili i při spoustě venkovních a kulturních aktivit, jako byly
Vyšehrátky a divadelní představení v Minoru. Přejeme všem dětem i učitelům na Korunce, ať nový
školní rok dále plyne v pozitivním naladění a v duchu vzájemné spolupráce.

za montessori tým

Zuzka

Napsat komentář