Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Veřejná sbírka KAMÍNEK

Vážení rodiče, přátelé školy,

s radostí Vám oznamujeme, že opět můžete využít naší veřejnou sbírku KAMÍNEK pro čerpání finanční podpory pro ty, kteří se ocitnou ve finanční nouzi. Budeme rádi za jakýkoli peněžitý příspěvek. Podrobné informace k účelu sbírky, k pravidlům a podmínkám čerpání včetně žádosti jsou pod odkazem KAMÍNEK v horní liště.

Účel sbírky

Peněžité příspěvky budou získávány a shromažďovány z dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel humanitární a charitativní: výhradně na pomoc rodičům – rodinám žáků Základní školy Praha 7, Korunovační 8, které se ocitnou ve finanční nouzi a požádají o konkrétní finanční pomoc, tj. na úhradu nákladů přímo spojených se vzděláváním dítěte, dále na úhradu obědů, svačin, nadstandardních pracovní sešitů a učebních pomůcek pro děti, úhradu nákladů na mimoškolní vzdělávání dětí organizované Základní školou Praha 7, Korunovační 8, úhradu výletů třídy v délce do tří dnů, exkurzí a návštěv kulturních akcí a představení.

Tomáš Komrska, ředitel školy

Napsat komentář