Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Vážení rodiče, přátelé školy,

s radostí Vám oznamujeme, že opět můžete využít naší veřejnou sbírku KAMÍNEK pro čerpání finanční podpory pro ty, kteří se ocitnou ve finanční nouzi. Podrobné informace k účelu sbírky, k pravidlům a podmínkám čerpání včetně žádosti jsou pod odkazem KAMÍNEK v horní liště na webových stránkách školy.

Účel sbírky

Peněžité příspěvky budou získávány a shromažďovány z dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel humanitární a charitativní: výhradně na pomoc rodičům – rodinám žáků Základní školy Praha 7, Korunovační 8, které se ocitnou ve finanční nouzi a požádají o konkrétní finanční pomoc, tj. na úhradu nákladů přímo spojených se vzděláváním dítěte, dále na úhradu obědů, svačin, nadstandardních pracovní sešitů a učebních pomůcek pro děti, úhradu nákladů na mimoškolní vzdělávání dětí organizované Základní školou Praha 7, Korunovační 8, úhradu výletů třídy v délce do tří dnů, exkurzí a návštěv kulturních akcí a představení.

Budeme rádi za jakýkoli peněžitý příspěvek. Dárcům předem moc děkujeme!

Tomáš Komrska, ředitel školy

Napsat komentář