Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Slovní druhy v příbězích

Poslední příspěvky

Děti z montessori trojročí se seznámily se slovními druhy prostřednictvím krásných příběhů. Prvňáčci si poslechli vyprávění o Zahradě slovních druhů, druháci a třeťáci se přenesli do Království slovních druhů. Postavičky ve vyprávění zastupují každá jeden slovní druh. V příběhu má každá svou jedinečnou a nepostradatelnou roli a vzájemně se doplňují a spolupracují. Děti tak skrze příběh vnímají vlastnosti a zvláštní rysy každého ze slovních druhů a uvědomují si vztahy, které mezi nimi jsou. Objevují, že věta je jejich skvělým společným dílem.

za montessori trojročí

asistentka Zuzka

Napsat komentář