Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

ŘEDITELSKÉ VOLNO v pátek 25. 9. 2020

Poslední příspěvky

V návaznosti na  doporučení Ministerstva zdravotnictví a zřizovatele školy vyhlašuje ředitel ZŠ Praha 7, Korunovační 8 na pátek 25. září ŘEDITELSKÉ VOLNO. Důvodem je prevence šíření coronaviru-19.

Žáci budou mít vyhlášení ředitelského volna zapsané v žákovských knížkách a notýscích,  zákonní zástupci zároveň obdrží e-mailem informaci třídních učitelů.

Školní kuchyně nebude v provozu. Obědy na pátek 25. 9. 2020 žákům budou odhlášeny automaticky, nemusíte tedy odhlašovat.

V pátek bude v provozu školní družina pro přihlášené děti a to v rozsahu od 7.00 do 16 hod. – po celý den vstup ze Sládkovy ul. Bude zajištěn celodenní program. DĚTI PŘIHLAŠUJTE VÝHRADNĚ PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU NA MAILOVOU ADRESU SVÉ VYCHOVATELKY / VYCHOVATELE NEJPOZDĚJI DO ČTVRTKA 14 HOD.  Školní jídelna nabízí zdravé svačinky, které zákonní zástupci mohou objednat nejpozději do čtvrtka 14 hod.

Napsat komentář