Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Prvňáčci mají své patrony

Prvňáčci mají své patrony

Letošní prvňáci se hned 1. září skamarádili se žáky 9. A a 9. B, aby jim nejstarší a nejzkušenější školáci na Korunce ukázali naši budovu. Po představení a vzájemném seznámení se společně došli podívat, kde máme tělocvičnu, školní jídelnu, knihovnu a další důležitá místa.

Od té doby se stihli potkat ještě několikrát. V prostorách ateliéru nakreslili malí žáčci portréty deváťáků. Někteří je navíc doplnili o přání, aby se jim podařilo v budoucnu vykonávat jejich vysněná povolání. Ve školní knihovně jim žáci 9. ročníků za odměnu předali první slabikáře. V ateliéru ale tvořili také spolu – skládali z papíru srdíčka, lodičky i složitější útvary.

Do budoucna nás čekají ještě další milá setkání. Těšíme se!

T. Richtrová a I. Sujová

Napsat komentář