Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Projekt Doučování po vyučování

Projekt Doučování po vyučování – doučování pro děti s výukovým znevýhodněním, které organizuje a spolufinancuje Spolek Korunka, probíhá na naší škole i v roce 2020. Doučování probíhá v malých skupinkách v rozsahu 1 hodina týdně pro každou skupinu, a to jak pro děti z prvního stupně, tak i pro žáky druhého stupně včetně 9. tříd. Vzhledem k současné epidemiologické situaci realizujeme doučování i on-line formou.
Ve školním roce 2019/2020 se do doučování zapojilo rekordních 88 dětí v 11 skupinách a celkem 10 pedagogů. Ve školním roce 2020/2021 projevilo zájem o doučování více jak 90 dětí v 11 skupinách a doučování vede 7 zkušených pedagožek z naší školy.

Cílem doučování je nejen dovysvětlení probírané látky a upevnění látky starší, ale také snaha dovést děti k radosti ze studijního úspěchu i z poznávání, posílení jejich sebevědomí a zlepšení jejich přístupu ke studiu. Tím se zlepší atmosféra výuky pro celou třídu.

Celý projekt se odehrává v úzké spolupráci s rodiči. Na základě pozitivních ohlasů od doučujících pedagožek, pedagogů, rodičů i dětí samotných budeme v projektu pokračovat i v roce 2021. Naším cílem je doučování postupně rozšiřovat do dalších tříd, kde je o něj zájem.

Projekt Doučování po vyučování je realizován za finanční podpory městské části Praha 7.

Děkujeme všem doučovaným dětem za pilnou práci v rámci projektu, všem doučujícím pedagožkám a pedagogům za osobní přístup k dětem a všem rodičům za spolupráci v roce 2020.

Děkujeme MČ Praha 7 za finanční podporu projektu.

Lenka Kýhosová, Spolek Korunka

Napsat komentář