Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Praha 7: místa podpory a setkávání

Poslední příspěvky

Čtvrtek 24. listopadu 2022, 16.00 – 19.00 hod
Sraz před ZŠ Korunovační 8

Víte, kde mohou děti na Praze 7 bezpečně trávit volný čas? Kde navštěvovat knihovnu,
kroužky, kam chodit do klubu, kam na doučování zdarma? Přijďte na procházku po
komunitních místech Prahy 7 zakončenou společnými podvečerním grilováním a
sousedským přípitkem. Potkejte ostatní rodiče a děti z naší školy, seznamte se s lidmi,
kteří jsou tvářemi DDM P7, Vodárenské věže, knihovny Letná a Sedmička, klubu Tusarka
26, klubovny F2 na Štvanici a dalších.
S sebou: nadšené děti (včetně teenagerů :), pohodlnou obuv, teplé oblečení a jízdenku
na tramvaj. Účastníkům budou zapůjčeny audiosady pro lepší poslech.
Účast je zdarma a je prioritně určena rodičům žáků s odlišným mateřským jazykem.
Rezervujte si místo do úterý 22. 11. 2022, tereza.rafoth@gmail.com.

POZVÁNKA V UKRAJINSKÉM JAZYCE

Procházka je jednou z aktivit projektu s názvem „Multikulturní Korunovační II“, reg. č.
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001887, financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu
ČR. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol,
projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity
a podpora inkluzivního prostředí škol.

Napsat komentář