Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna
Poslední příspěvky

Lidová pohádka

Šesťáci si při hodině literatury přečetli lidovou pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Během hodin se žáci dozvěděli, že pohádky dělíme na lidové a autorské. Tato pohádka patří mezi lidové, protože neznáme původního autora této pohádky. Pohádky lidové se vyprávěly a předávaly z generace na generaci. Mezi sběratele těchto lidových pohádek patří Božena Němcová nebo Karel Jaromír Erben.

Žáci na základě četby mohli vytvořit obálku pro pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda.

Izabelka

Napsat komentář