Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Moin! Stážistky z Hamburku

Poslední příspěvky

Díky spolupráci s agenturou EDUCO hostila naše škola tři týdny dvě studentky z Německa.

Stážistky z Hamburku se zapojily do výuky němčiny a částečně i angličtiny. V rámci výuky měly připravené prezentace, hry a konverzační aktivity. Na závěr jsme si s deváťáky užili ochutnávku českých a německých sladkostí. Ani sedmá třída nezůstala pozadu a při závěrečné zpětné vazbě nešetřili chválou. Zde pár střípků ze závěrečného feedbacku: ,,Líbilo se mi, jak jsme tancovali při písničce.” ,,Celý program byl super.” ,,Bylo skvělé slyšet rodilého mluvčího.” ,,Mám motivaci víc se učit němčinu.” Všechna tato slova chvály byla dojemným zakončením nejen pro naše stážistky. Tato zkušenost obohatila všechny zúčastněné a věříme, že spolupráce bude nadále pokračovat.

Na viděnou v Hamburku! 🙂

G.Rauchfussová

Napsat komentář