Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Korunka v Ateliéru radostné tvorby

Poslední příspěvky

V letošním školním roce jsme navázali úzkou spolupráci s Ateliérem radostné tvorby, který sídlí v ulici Nad Královskou Oborou 55.   Ateliér získal grantovou podporu MHMP pro aktivity žáků naší školy v ateliéru. Z podpory jsou financovány výtvarné pomůcky, barvy, kreslící potřeby, plátna, papíry a mzdy zkušených lektorů. Hlavní myšlenka spočívá v tom, že děti kreslí a malují společně se seniory a handicapovanými umělci – prostě s těmi, kteří v ateliéru denně tvoří.

Do ateliéru vodíme od září pravidelně každý týden skupiny dvanácti dětí, popř. celé třídy na 2 vyučovací hodiny. Děti zde ve skvělé atmosféře ztvárňují své vize a zároveň vidí produkty zajímavé oblasti umění tzv. ART BRUT, komunikují s lidmi, které by asi běžně nepotkali…

Informace o ateliéru najdete na www.atelierradostnetvorby.cz. Ateliér mimo jiné nabízí výtvarné kurzy pro děti, přednášky o umění pro dospělé, pořádá výstavy apod.

Odborným garantem a provázejícím učitelem za naši školu je Tomáš Komrska

Napsat komentář