Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Komponujeme hudbu na výstavě Kinetismus

V průběhu května a června navštěvují třídy 1. i 2. stupně multimediální výstavu Kinetismus. Mohly si vybrat mezi dvěma komentovanými prohlídkami. V programu Na vlně světel a neonů děti objevují první světelné sochy a instalace v umění, neony navržené umělcem Michalem Škapou pak propojí s vlastní malbou či asambláží. V programu Vyprávět zvukem žáci zkoumají, zda je možné slyšet elektřinu, jaké mají zvuky barvu, jaké (audio)obrazy díky nim mohou tvořit, v čem se liší mluvené slovo od psaného textu a jak se dají zvukové stopy nahrát a mixovat. Pomocí zaznamenání elektromagnetického vlnění vytvoří vlastní zvukovou kompozici.

Poslechněte si naši tvorbu z programu Vyprávět zvukem: (-:

20.5. – 9.A https://youtu.be/Rw_oigw8w6k

23.5. – 7.B https://youtu.be/iyVcBJxja0k

25.5. – 7.A https://youtu.be/FVlQdqtViiQ

27.5. – 9.B https://youtu.be/h0KWjXXTHsg

1.6. – 8.B https://youtu.be/I1TyKzJVO90

9.6. – 4.C https://youtu.be/tfAWtHBu-cE

9.6. – 2.B Na vlně světel a Neonů

9.6. – 5.A Na vlně světel a Neonů

23.6. – 5.B https://youtu.be/w0OKtDrEfTs

23.6. – 8.C https://youtu.be/ckuDsT-v0-Y

„Ve středu 25. 5. se třída 7. A vydala na výstavu pohyblivého umění: Kinetismus. Výstava se odehrává v pražské Kunsthalle, která je po rekonstrukci. Dříve totiž nebyla budova využívána pro vystavování umění, ale byla to Zengerova transformační stanice, zkráceně trafostanice. Ta sloužila pro převedení střídavého proudu na proud stejnosměrný, který využívají například tramvaje. Jméno výstavy pochází ze starořeckého slovesa κῑνέω (kīnéō), což znamená „pohybovat se“. Celá výstava se nesla v duchu moderního umění. Výstava představuje díla skutečných průkopníků, kterými byli Mary Ellen Bute, László Moholy-Nagy, Marcel Duchamp a Zdeněk Pešánek. Celým areálem je provázela milá paní instruktorka, která je učila o zvuku slyšitelném i neslyšitelném. Neslyšitelné zvuky vydává například váš telefon. Vědci nevědí, zda jsou tyto vibrace člověku škodlivé, či ne. Výstava se celé třídě moc líbila a doufají, že jejich oblíbená paní učitelka uspořádá podobný výlet někdy v budoucnu.“

Hugo Kubíček ze 7. A

Fotografie žáků 2.B, Ivana Šmídová, program Na vlně světel a Neonů

Napsat komentář