Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Inspirace: naši učitelé vyrazili na zahraniční stáž

Poslední příspěvky

Učitelé naší školy mají letos možnost vyjet na zahraniční stáže, které jsou realizovány v rámci projektu Multikulturní Korunovační II, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001887, financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Program stáže spočívá ve 4 denní návštěvě zahraniční školy a pozorování výuky, přičemž hlavní fokus je na začleňování a podporu žáků s odlišným mateřským jazykem.

První dvojice učitelů vyrazila v květnu do italské základní školy ve městečku Patti, kde mají s inkluzí žáků přicházejících z jiných zemí bohaté zkušenosti. V rámci přípravného týdne proběhla prezentace stáže pro celý pedagogický tým, kde jsme společně hledali průsečíky, jak využít poznatky z Itálie pro aktuální začleňování ukrajinských žáků v našich třídách.

Novinový článek partnerské školy zde.

Napsat komentář