Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Informace ředitele školy – výuka ve dnech 25. a 26. října 2021

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás touto cestou informovat, že v pondělí 25. října a v úterý 26. října 2021 BUDE ve škole probíhat řádná výuka, v provozu bude školní jídelna a školní družina.

Další informace:

  1. Dnešní analýza nepřítomnosti žáků v jednotlivých třídách ukázala, že cca 15 % žáků není přítomno ve výuce, důvodem je většinou nachlazení, respirační onemocnění apod. Zároveň ke dnešku není pro naši školu nařízeno žádné hygienicko-epidemiologické opatření (karanténa jednotlivců nebo tříd z důvodu prevence nebo výskytu C-19.).
  2. Vzhledem k poměrně vysokému počtu žáků i zaměstnanců školy s příznaky respiračního onemocněním však DOPRUČUJI rodičům, aby zvážili přítomnost dětí ve škole v těchto dnech, především pak dětí, které mají evidentní příznaky resp. onemocnění. O uvolnění požádejte prostřednictvím Edooktu nebo e-mailem třídní učitele. Ve dnech 25. a 26. 10. přizpůsobíme výuku tematicky případnému nižšímu počtu žáků, nebudeme probírat novou látku apod.
  3. I při vědomí, že Hygienická stanice hlavního města Prahy č.j.: HSHMP 63594/2021 ze dne 20. 10. 2021 školám zřizovaným MČ doporučuje vyhlášení volných dnů ve dnech 25. a 26. 10. 2021, rozhodl jsem dnes o plném provozu školy ve dnech 25. a 26. 10. 2021. Postup jsem včera konzultoval se zřizovatelem v rámci porady ředitelů ZŠ Prahy 7.

V Praze dne 21. 10. 2021

Mgr. Tomáš Komrska, ředitel školy

Napsat komentář