Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

INFO – SAMOTESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 3. 5. 2021

Vážení rodiče,

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání Novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:

1.     Preventivní antigenní test ve školách u žáků 1. stupně se nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu do školy.

2.     Pro žáky 2. stupně základní školy platí, že jsou testováni dvakrát týdně. Důvodem je, že tito žáci se nyní vrací k prezenční výuce a dosud nebyli testováni. 

Napsat komentář