Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Ex Libris – práce žáků 5., 6. a 7. třídy

Poslední příspěvky

Ex libris v latině znamená doslova z knih, ve smyslu Tato kniha je z knih pana XY.

„Oznámení“ původně tištěné při tisku knihy, nejčastěji na tzv. přídeští (část předsádky nalepená na vnitřní straně desek), které označuje vlastnický vztah určité osoby k danému výtisku knihy. Zpravidla obsahuje jméno vlastníka, bývá i v podobě erbu, znaku, motta či sloganu.

Dnes se většinou jedná o papírovou nálepku formátu A6 nebo menší, umístěnou na některé straně knihy, nebo o otisk razítka.

Exlibris – knižní značky jsou prokazatelně starší než knihtisk, objevovaly se již ve středověkých rukopisných kodexech. V počátcích je používali především panovnici, šlechtické rody a kláštery. Již v té době se kladl důraz na umělecké řešeni exlibris. Jejími tvůrci byli přední umělci té doby Albrecht Durer, Lukas Cranach, Bartel Beham a dalsi.
Moderní české exlibris začíná rokem 1868, a to exlibrisem Josefa Mánesa pro rytíře Vojtěcha Lannu Mezi tvůrce exlibris patřili i další význační čeští umělci té doby jako Alfons Mucha, Max Švabinský, Vojtěch Preissig, Mikoláš Aleš.

Děti vytvářely vlastní Ex Libris. V předchozí hodině si vyzkoušeli tvorbu vlastního písma a návrh knižní obálky. Někteří žáci ze ZŠ Korunovační se také účastnili výtvarné soutěže Karantéňan, vyhlášené památníkem národního písemnictví. Výsledky výtvarné soutěže budou známy na den knihy dne 23.4.2021.

Na některé práce žáků 5., 6. a 7. třídy se můžete podívat v této galerii:

Moc držím pěsti všem dětem, které se do soutěže zapojily.

Jana Dybalová

Napsat komentář