Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Dobré vykročení do nového školního roku

Vážení rodiče, milí žáci,

s končícími prázdninami Vám přinášíme první informaci s přehledem toho, co připravujeme a vylepšujeme:

V těchto dnech dokončujeme třetí závěrečnou fázi REKONSTUKCE ELEKTRO v 1 NP. Investorem je MČ Praha 7 a realizační firmou premise s.r.o. V rámci této náročné akce jsou osazována nová svítidla, instalovány nové elektrorozvody, přípojky internetu ve třídách a kabinetech, nové video komunikátory, elektronické bezpečnostní prvky,  nouzová světla  a další. Jsou také prováděny malby stěn v celém prvním nadzemním podlaží. Již v průběhu minulého školního roku v rámci této akce probíhaly kompletní výměny elektrorozvodů a svítidel ve sklepních prostorách včetně instalace nové centrální rozvodny.

Škola z prostředků a na opravy a údržbu realizovala v letních měsících výměnu podlahových krytin ve dvou místnostech (učebna a kabinet) a obnovu původních parketových podlah ve dvou místnostech (učebna a kabinet) v přízemí.  V části  3 NP jsme provedli opravy a lakování vstupních dveří do učeben a kabinetů. Nyní probíhají dokončovací práce, stěhování nábytku, mytí oken v celé budově a úklid. Zároveň jsme dovybavili třídy novými žákovskými lavicemi a židličkami v souvislosti s nárůstem počtu žáků. Učebny také dovybavujeme podle potřeby novým nábytkem.

V průběhu léta jsme připravovali další aktivity v rámci projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Šablony III. – komunitní setkání rodičů, zahraniční stáže pedagogů, personální šablony pro následující školní rok.

V září přivítáme do našeho týmu nové kolegy a kolegyně – přijali jsme 4 nové učitele na II. st., do montessori tříd 2 nové průvodce a 2 monstessori asistenty, do školní družiny vychovatelku a vychovatele, do dvou tříd nové asistenty pedagoga.

Podrobné informace k zahájení školního roku Vám přineseme nejpozději v úterý 30. srpna zde na www.korunka.org (zájmové aktivity v budově školy, nákup sešitů a na 2. stupni, umístění tříd v budově, přehled třídních učitelů a pedagogů, organizace prvních dnů ve škole a organizace školního roku, nově jsme připravili manuál pro rodiče – komunikace se školou, základní principy hodnocení, omlouvání žáků a info k prostředí Edookitu). Již dnes najdete na www.korunka.org v příslušných rubrikách aktuální informace školní kuchyně a školní družiny.

Dobré vykročení do nového školního roku přeje všem společně s pedagogickým sborem a s provozními zaměstnanci školy Tomáš Komrska, ředitel školy.

Napsat komentář