Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Den v přípravné třídě

Poslední příspěvky

Nedávno jsme měli v přípravné třídě slavnostní předávání vysvědčení, které máme ve formě slovního hodnocení. Ohlédli jsme se s dětmi, i s panem ředitelem, který nás v tento hezký okamžik přišel navštívit, za půlrokem, který byl pro všechny nelehký. Ale i přes všechny těžkosti na něj myslíme s radostí. Sešla se totiž mimořádná „parta“ dětí, které jsou zvídavé, mají rády legraci, drží při sobě, dokážou si pomáhat. A to je radost, protože se každý den na sebe těšíme. A máme to velké štěstí, že po většinu času jsme mohli do školy docházet. Ale i distanční výuku zvládly děti výborně. Mile mě překvapily. Každý den měly online hodiny, při kterých dodržovaly naše nastavená pravidla a mohli jsme se věnovat práci.

A jak trávíme v přípravné třídě den? Ráno se scházíme v kruhu, kde si říkáme, jakému tématu se věnujeme. Nedávno jsme měli téma lidské tělo, vesmír, velryby. Někdy je to téma na týden, někdy na dva. Nepředávám dětem pouze hotové informace, chci, aby přemýšlely, mnoho informací si samy zjišťují, při úkolech spolupracují. Používáme mnoho zajímavých pomůcek.

Pokud je to možné, rádi zpíváme, hraji dětem na flétnu, na kytaru, na klavír, používáme Orffovy hudební nástroje.

Dále se věnujeme grafomotorice, což je příprava na psaní, předmatematickým činnostem, jazykové výchově, senzomotorickým činnostem. Když můžeme, chodíme do tělocvičny.

O velké přestávce mají děti, tak jako ostatní školáci, čas na svačinu. Potom pokračujeme v našem programu. Děti mají také svoje učebnice, na které jsou patřičně hrdé a rády s nimi pracují. Nyní máme pracovní sešit o d J. Bednářové Mezi námi předškoláky.

Snažíme se hodně chodit ven. V současné době bohužel nemůžeme jezdit na výlety a chodit po Praze, jak jsme byli zvyklí. Ale naštěstí máme nedaleko Královskou oboru Stromovka, takže podnikáme výpravy alespoň tam.

Věnujeme se také výtvarným činnostem, pracujeme s nejrůznějšími výtvarnými materiály, používáme různé výtvarné techniky. Děti se nebojí tvořit, takže pak vznikají moc hezká výtvarná díla.

Před obědem přichází paní vychovatelka, která chystá na každý den zajímavý program.

Ráda bych také poděkovala rodičům. Jejich pomoc, spolupráce a podpora je pro nás naprosto zásadní.

Irena Taterová, třídní učitelka

Napsat komentář