Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Březen v montessori třídách

Březen byl u nás v montessori opět nabitý zážitky, projekty a aktivitami. Hned první březnový den
se čtvrťáci vydali do divadla Ponec na představení Jáma lvová. Duo tanečnic, které naživo
doprovázel DJ, pro nás zatančilo uhrančivé představení plné emocí. Na závěr jsme mohli s tvůrci diskutovat a přímo na jevišti si pod jejich vedením vyzkoušet taneční kreace, které se v
představení objevily. Děti si odnesly chuť tančit i ve škole a při následné reflexi představení
vytvořily skvělá umělecká díla technikou kresby, malby a koláže.
V následujícím týdnu děti ze třetí, čtvrté a páté třídy společně zhlédli letošní školní projekci
Famufestu v Bio Oko. Prvňáčci s druháky si mezitím zašli do Minoru na Malou mořskou vílu.
Již tradičně proběhl další ročník projektového týdne “Povolání našich rodičů”, o kterém jsme již
informovaly ve zvláštním příspěvku na webu Korunky.
Čtvrťáci s páťáky se opět vypravili do Minoru, tentokrát na představení Bratři naděje. I.D s I.E zase
zašly do Holešovické tržnice na interaktivní expozici Lovci znaků plzeňské kulturní produkce
DEPO2015. Výstava děti interaktivní formou provádí světem písma. Mohou si vyzkoušet například
obří psací stroj, speciální světlotisk, seznámit se s morseovkou, Braillovým písmem a luštit různé
šifry. I.C také navštívila pobočku Městské knihovny v Tusarově ulici.
V trojročích si děti poslechly příběh O velké řece, který je metaforou fungování lidského organismu.
V druhém dvojročí se děti při společném projektu seznámily s novým historickým obdobím. V
domovských a expertních skupinách s využitím metod kritického myšlení zpracovávaly jednotlivé
úseky dějin, které vyústily v první světovou válku.
Zhlédli jsme také školní projekci dokumentů filmového festivalu Jeden svět v Městské knihovně.
Děti své dojmy z emotivních snímků výtvarně zpracovávají a se svými obrázky se zúčastní letošní
výtvarné soutěže Jednoho světa.
O sto šest jsme tvořili i před prázdninami na velikonočních dílnách, děti vyrobily spoustu barevných
přáníček a dekorací.
V dubnu se těšíme na slunečné jarní počasí a další společné objevování, zkoumání, tvoření a na tradiční přespávání – Noc s Andersenem, která nás čeká už z tohoto čtvrtka na pátek.

za montessori tým

Zuzka

Napsat komentář