Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Souhrnné organizační informace pro rodiče k 21.5.2021

  1. Testování žáků
  2. RT – PCR testy proběhnou 1 x za 14 dní v pondělí (31.5., 14.6., 28.6.) ráno.  Pokud je výsledek 100% negativní, informace rozesílat nebudeme. V případě zjištění pozitivity budou učiněna okamžitá opatření (informace zákonným zástupcům, další testování skupiny, třídy, karanténní opatření apod.)

Prosíme všechny rodiče o maximální součinnost, aby ve výše uvedené dny bylo ve škole přítomno co nejvíce žáků….. Následné antigenní samotestování chybějících žáků je pro školu organizačně náročné.

  • Pokud žák nebude v den RT – PCR testování ve škole, bude se první den příchodu do školy samotestovat antigenním testem (7:40 – 8:15 v Hathoře v přízemí). Platnost negativního antigenního testu je stále dle pokynů MZ 1 týden, tzn. že se možná bude žák do termínu dalšího PCR testu muset samotestovat antigenním testem dvakrát.
  • Potvrzení o negativním výsledku PCR/antigenního testu pro kroužky a volnočasové aktivity: Dle pokynů MŠMT stačí, když žák doloží čestné prohlášení zákonného zástupce, že ve škole absolvoval PCR/Antigenní test. Čestné prohlášení píše sám rodič. Bude-li žák potvrzení o provedeném testu přesto potřebovat (návštěva lékaře aj.), vydává hospodářka školy.
  • Školy v přírodě / výlety: K 1.6.2021 může škola organizovat školy v přírodě, výlety a pod. Vedení školy rozhodlo, že třídní učitelé budou organizovat v období 1.6. – 30.6. pouze jednodenní výjezdové výlety tříd, popř. kulturní / sportovní jednodenní programy v rámci HMP.

Napsat komentář