Provoz školy pondělí 10.2.2020
10.2.2020 korunka.org AKTUALITY


Dnes v pondělí 10.2.2020 bude škola v běžném režimu provozu. Pokud by vzhledem k hlášeným povětrnostním podmínkám nastaly provozní problémy, budeme Vás informovat ZDE. V případě obav z velmi silného větru a z možného úrazu zvažte podle situace vyslání dítěte do školy. Dětem dejte instrukce podle doporučení na serveru praha7.cz.

Více informací: praha7.cz


Poslední aktualizace informace ředitele školy na korunka.info a na korunka.org v pondělí 10.2.2020 v 6.00 hod.

Spolek Korunka předal pedagogům nové pomůcky k výuce jazyků
27.1.2020 korunka.org AKTUALITY


Minulý týden SPOLEK KORUNKA ukázal a předal pedagogům již třetí sérii alternativních pomůcek na angličtinu, němčinu a francouzštinu. Žáci napříč ročníky budu mít od 2.pololetí k dispozici dalších 34 ks pomůcek a 26 cizojazyčných knih zjednodušené četby, vše díky programové dotaci MČ PRAHA 7, která také podpořila doplňující seminář a odbornou přípravu projektu.

Děkujeme Praze 7 za podporu a pedagogům za spolupráci při přípravě a využití této podpory v praxi, přejeme, ať si ji s žáky užijí!

Zuzana Novotná, Spolek Korunka

27.1.2020

Fotogalerie
Co jsme si upekli, musíme si také spapat...
25.1.2020 korunka.org ŠKOLA HROU


Žáci několika tříd prvního stupně absolvovali tento týden další lekci angličtiny s rodilým mluvčím, tentokrát ve školní kuchyňce. Nálada byla výborná a malí kuchaříci neuvěřitelně šikovní (i v angličtině). Jeden produkt jsem osobně ochutnal, byl:
fine - jemný, vynikající, skvělý, pěkný, krásný, hezký
excellent - vynikající, výborný, skvělý, znamenitý
wonderful - vynikající, skvělý, báječný, úžasný, podivuhodný, znamenitý

Tomáš Komrska

Hodiny angličtiny s rodilým mluvčím zajišťuje v tomto školím roce paní Jana Vaňková, která tuto lekci také fotografovala.

Fotogalerie
PRŮVODCOVANÁ PROCHÁZKA PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRAHY 7 A ČLENY SPOLKU KORUNKA
24.1.2020 korunka.org AKTUALITY

V pondělí 16. prosince 2019 proběhla díky podpoře MČ Praha 7 Procházka Adventní Pražský hrad, kterou pro Spolek Korunka průvodcovala zkušená průvodkyně paní Tereza Rafoth. Procházky se účastnilo 16 pedagogických pracovníků ze ZŠ Praha 7, Korunovační a ZŠ Strossmayerovo nám., dále 12 dětí a 8 rodičů.

Pro všechny účastníky byly zapůjčeny audiosady, které umožnili všem dobrý poslech a svižnější tempo vycházky. Již cestou na Pražský hrad probíhala diskuze o osobnostech, po nichž jsou pojmenovány ulice v okolí ZŠ Korunovační, otázky směřovaly jak k dětem, tak k dospělým a vzájemně se doplňovaly. Podařilo se navázat kontakt s Hradní stráží, vystopovat přemyslovské stopy na Hradě, odhalit tajemství katedrály, korunovačních klenotů, Zlaté uličky i Daliborky.

Procházka měla kromě vzdělávacího charakteru, který byl podle následné zpětné vazby velmi oceněn, také charakter potkávací. Podařilo se vytvořit neformální prostředí, kde se vzájemně sešli všichni aktéři vzdělávání: děti, rodiče i učitelé.

Během přestávky na adventní občerstvení došlo k vzájemným rozhovorům nad projekty, které již běží či jsou plánovány. Tento koncept setkávání doplněný o vzájemné vzdělávání napříč různými věkovými kategoriemi se ukázal jako velmi přínosný a Spolek Korunka v něm rád bude pokračovat.

zpracovala Lenka Kýhosová, 24. 1. 2020

Fotogalerie
Nákup knih pro 1. stupeň - Spolek Korunka a MČ Praha 7
24.1.2020 korunka.org AKTUALITY

Začátkem prosince 2019 bylo díky dotaci Mč Praha 7 pořízeno za finanční spoluúčasti Spolku Korunka 12 titulů knih (celkem 165 kusů) pro společnou četbu v rámci I. stupně. Nakoupené tituly knih vybraly pedagožky ZŠ Praha 7, Korunovační tak, aby co nejlépe vyhovovaly věku a čtenářským dovednostem dětí z 1. stupně. Členka Spolku Mgr. Jana Pantoflíčková poté zařídila nákup knih ve společnosti KOSMAS. Knihy byly ještě před Vánoci doručeny do školy a předány zástupcům školy. Věříme, že pořízené knihy budou velkým přínosem pro zlepšení čtenářských dovedností žáků I. stupně a zároveň se tím rozšíří nabídka knih ve školní knihovně, což je naším dlouhodobým záměrem.

Fotogalerie
Aktuálně ke vzdělávacímu programu Montessori
23.1.2020 korunka.org AKTUALITY

Od tohoto týdne probíhají na úrovni vedení školy, monte učitelů, rodičů z monte tříd a zástupců školské rady diskuse o budoucnosti dalšího fungování Montessori programu na naší škole. Vzhledem k celkové spokojenosti rodičů s tímto programem bylo dohodnuto, že v rámci plánované revize aktuálního školního vzdělávacího programu dojde k prohloubení programu a zavedení dalších prvků pedagogiky Montessori (v současnosti upraveno dodatkem č. 2, platným od 1.9.2016). Na přípravě nového vzdělávacího programu pro třídy MONTESSORI na 1. stupni pracuje ředitel školy společně s pedagogy tříd s prvky Montessori pedagogiky a to v souladu a ve shodě. Návrh programu cheme předložit školské radě ke schválení do konce března tak, aby mohl být zaveden již od září 2020.

Tomáš Komrska, ředitel školy, Kateřina Kozáková, předsedkyně školské rady


Zápis ze zasedání školské rady z 21. 11. 2019
18.1.2020 korunka.org ŠKOLSKÁ RADA

Zápis ze zasedání školské rady z 21.11.2019Z ŘÍŠE PŘÍRODY A FANTAZIE (výstava žáků 6. ročníku)
17.1.2020 korunka.org AKTUALITY


Vážení rodiče, přátelé školy,

srdečně Vás zvu na právě probíhající výstavu obrazů žáků 6. ročníku (minigalerie přízemí Korunovační ul.). Na počátku výstavy stálo zadání nakreslit pohádkové postavy a hrdiny ze světa animovaného filmu, nebo podle fantazie. Cílem úkolu bylo rozvíjet tvůrčí potenciál a fantazii, inspirovat se výraznými výtvarnými osobnostmi jako byl Walter Elias "Walt" Disney (americký filmový producent, režisér, scenárista, dabér, animátor, podnikatel a filantrop. Ve své době silně ovlivnil zábavní průmysl. Jako zakladatel firmy Walt Disney Productions se stal jedním z nejznámějších filmových producentů na světě).

Právě dílem tohoto umělce je inspirována část výstavy. Další části výstavy jsou inspirovány jinými pohádkami. Osobně se mi líbí také výjevy z dětské fantazie, ať už jde o svět přírody a myšlenka její ochrany (postavy z fantazie Aničky Pospíšilové). Krásné jsou také Pušíny od Karin Hoblíkové, nádherný drak v podání Nikol Čížkovské nebo spojení Krtečka jako hrdiny. (Zdeněk Miler byl český režisér a výtvarník animovaných filmů pro děti, autor oblíbené postavičky Krtečka). Je úžasné vidět, jak se děti rozvíjí a zdokonalují v kreslení, malování i práci s prostorem. V naší škole je hodně nadaných dětí a mnoho nadějných talentů. Určitě se někteří uplatní na poli výtvarného nebo užitého umění od designu až po klasické výtvarné disciplíny. Kdo ví, třeba mezi nimi vyrůstá budoucí Zdeněk Miler nebo Walt Disney.

Mgr. Jana Dybalová

Fotogalerie
Situace ve světě - miniprojekt třídy 9. A
17.1.2020 korunka.org AKTUALITY


Třída 9. A si pro výuku podle potřeby půjčuje do výuky školní tablety a počítače (program "ZŠ Korunovační-šablony II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012112, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání).

V hodině českého jazyka měli žáci za úkol napsat text, který se věnuje aktuální situaci ve světě. Tomu předcházela práce s úryvky z vybraných novin, pro které mimo jiné hledali žáci vhodný titulek. O tématech jsme si povídali a vyvinula se nám zajímavá diskuze. Přinášíme Vám výstupy několika žáků.

Vyučovala Bára Horáková

Niki


Filip


Julie


KačkaP o u r F é l i c i t e r 2 0 2 0
30.12.2019 korunka.org AKTUALITY


Všem rodičům, žákům, přátelům, příznivcům a podporovatelům naší školy přejeme vše nejlepší do roku 2020.

Tým Korunky

(přáníčko nekreslila Julie ze třídy 9.A)


Zpráva o čnnosti žákovského parlamentu
29.12.2019 korunka.org AKTUALITY

Je za námi podzimní část školního roku a za náš žákovský parlament musím říci, že byla velice úspěšná. Volba z jednotlivých tříd přivedla do našich řad skvělé předsedy a jejich zástupce za jednotlivé třídy. Žáky, kteří ve velkém počtu chodili každý čtvrtek na naše zasedání a aktivně se na něm podíleli. Velké množství seznamovacích her z nás udělalo dobrou partu se společným zájmem o naši Korunku.

Naše první akce byla "Den bez mobilů". Musím se přiznat, že i mezi námi se našli ti, kdo nebyli úplně přesvědčení o tom, že je to dobrý nápad. Ale i tak jsme táhli za jeden provaz a snažili se na úrovni třídy tuto aktivitu propagovat. Této akce se zúčastnila (až na jednu třídu, v některých třídách se nezúčastnili jednotlivci) téměř celá škola. Dost často to bylo pro naše spolužáky náročné! Když jsme tento den společně hodnotili, museli jsme uznat, že jsme trochu podcenili PR a víme, co příště zlepšit.

V lednu nás čeká týden bez mobilů a slavnostní zahájení promítání našeho "kina" v aule. Máte se na co těšit! Za celý ŽP Vám přeji šťastné a veselé Vánoce, hodně milých dárků a vše nejlepší (především zdraví) do roku 2020!

Petra Marušková

Projekt Doučování po vyučování
18.12.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Projekt Doučování po vyučování - doučování pro děti s výukovým znevýhodněním, které organizuje a spolufinancuje Spolek Korunka, probíhá na naší škole po celý rok 2019. Doučujícími jsou zkušené pedagožky a pedagogové naší školy. Doučování probíhá v malých skupinkách v rozsahu 1 hodina týdně pro každou skupinu, a to jak pro děti z prvního stupně, tak i pro žáky z 6. a 9. tříd. Ve školním roce 2019/2020 se do doučování zapojilo rekordních 88 dětí v 11 skupinách a celkem 10 pedagogů.

Cílem doučování je nejen dovysvětlení probírané látky a upevnění látky starší, ale také snaha dovést děti k radosti ze studijního úspěchu i z poznávání, posílení jejich sebevědomí a zlepšení jejich přístupu ke studiu. Tím se zlepší atmosféra výuky pro celou třídu.

Celý projekt se odehrává v úzké spolupráci s rodiči. Na základě pozitivních ohlasů od doučujících pedagožek, pedagogů, rodičů i dětí samotných budeme v projektu pokračovat i v roce 2020. Naším cílem je doučování postupně rozšiřovat do dalších tříd, kde je o něj zájem.

Projekt Doučování po vyučování je realizován za finanční podpory městské části Praha 7.

Děkujeme všem doučovaným dětem za pilnou práci v rámci projektu, všem doučujícím pedagožkám a pedagogům za osobní přístup k dětem a všem rodičům za spolupráci v roce 2019.

Děkujeme MČ Praha 7 za finanční podporu projektu.

Lenka Kýhosová, Spolek Korunka

Fotogalerie


Mikuláš ve škole - fotoreportáž Theodora Zubka
17.12.2019 korunka.org AKTUALITY


Fotoreportáž Theodora Zubka (9.A)
Pozvánka na předvánoční akce
1.12.2019 korunka.org AKTUALITY

Výstava KOMUNIKACE 89 zaujala
30.11.2019 korunka.org AKTUALITY


Ve čtvrtek 28. 11. žáci 9.A a 9.B navštívili výstavu Komunikace 89. Výstava byla skvěle připravena a myslím, že naplnila má očekávání. O událostech roku 1989 jsme se dozvěděli další podrobnější informace. Chtěla bych poděkovat vyučujícím za domluvení této prohlídky a pořadatelům za obdivuhodnou prezentaci.

Text napsala Nikča Chirnside a fotky pořídil Theodor Zůbek

Ředitel školy dodává: Výstavu navštívily v listopadu i další třídy naší školy. V rámci doprovodného programu například třída 8.A absolvovala výtvarnou dílnu, žáci tvořili plakáty, vymýšleli heska a pod.

Děkujeme autorskému týmu Památníku ticha, tkerý výstavu připtavil. Jeho hlavními partnery byly Česká tisková kancelář a Česká televize.

TK

Fotogalerie (foto Theodor Zubek)


Celoškolní projektový den k oslavě kulatého výročí Sametové revoluce
19.11.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Státní svátek 17. listopadu jsme oslavili celoškolní soutěží. Zúčastnily se všechny třídy 1. i 2. stupně. Všechno začalo proslovem pana ředitele, který nás uvedl do dění a žáky vyzval, aby projevili své schopnosti pracovat v týmu. Učitelé podpořili atmosféru dobovým oblečením, někteří si vyzkoušeli i tehdejší styl výuky. Žáci celé dopoledne pracovali na deseti různých úkolech, při jejich plnění jim byli nápomocni žáci devátých tříd. Úkoly jim přiblížily tehdejší společenské dění, např. naučit se slib Jisker, tajně sbírat podpisy pod petice, tvořit transparenty, nakupovat za bony atd. Nakonec jsme se všichni sešli v aule, kde jsme si zazpívali Modlitbu pro Martu a zazvonili klíči. Domníváme se, že se nám podařilo dobře naladit žáky na oslavy tohoto významného státního svátku.

Paní učitelky Horáková, Gošová, Richtrová

Fotogalerie (foto Theodor Zubek


Seminář pro rodiče a pedagogy: CO JSME SE V OBČANSKÉ VÝCHOVĚ NENAUČILI...- 21.11.2019, od 17 do 19 hod.
17.11.2019 korunka.org AKTUALITY


Vážení rodiče, učitelé, přátelé školy, zveme Vás na diskuzní seminář, který je určen právě Vám:

Kde: jídelna školy, přízemí Sládkova ul.
Kdy: ve čtvrtek 21. listopadu 2019 od 17 do 19 hodin.
Téma: CO JSME SE V OBČANSKÉ VÝCHOVĚ NENAUČILI...
Kdo pořádá: Základní škola Praha 7, Korunovační 8 v rámci realizace projektu financovaného z Operačního programu Praha – pól růstu ČR
Kdo seminář povede: Mgr. Kateřina Bojdová, ARcursus s.r.o. a Akademie rodičovství (www.akademierodicovstvi.cz)

Anotace semináře:

Doba se mění. Do naší velmi homogenní společnosti přichází již několik let lidé z nábožensky i etnicky odlišných zemí. Přichází k nám a přivádí sebou své rodiny. Jak se k této změně staví česká společnost a jak se k tomu má postavit česká škola? Očekáváme, že všichni budou stejní jako my a nebo máme v sobě prostor k tomu, že všem ponecháme kousek jejich odlišnosti. Jak se k tomu škola, jako vzdělávací a socializační instituce, má postavit? Pojďme společně otevřít další téma o tom, jak všichni můžeme společně žít v jedné zemi a být aktivními občany. Pojďme si vyslechnout potřeby i očekávání rodičů, kteří k nám přijeli z jiných zemí a chtějí zde vychovávat své děti společně s našimi. Jaká jsou jejich očekávání a přání. Co chtějí od státu, čím mohou pomoci oni a čím můžeme pomoci my - jako učitelé či rodiče.

Těšíme se na Vás, za pořadatele Tomáš Komrska, ředitel školy


Jak informovali o demonstracích? /projekt/
16.11.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


S žáky 8. A a 9. A jsme se v hodině českého jazyka věnovali Sametové revoluci. Leontýnka měla připravené mluvní cvičení na dané téma. Shrnula nám základní informace o tomto výročí. Pracovali jsme ve skupinách. Četli jsme články z Rudého Práva vydaného 18. 11. 1989, kde redaktoři píší o demonstracích v Praze a v Paříži. Naším úkolem bylo zaměřit se na to, jak informoval o obou demonstracích dobový tisk a proč se informace tolik lišily. Oba texty jsme porovnávali a hledali manipulaci a cenzuru. Jaký byl cíl takových dezinformací? Proč o zásahu policie v Praze novináři neinformovali a proč naopak pařížské útoky zdůrazňovali?

Inspirováno z portálu Jeden svět na školách

Barbora Horáková

Fotogalerie


ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ze dne 17.10.2019
16.11.2019 korunka.org ŠKOLSKÁ RADA


Zápis zasedání školské rady ze dne 17.10.2019
Náhradní termín SETKÁNÍ PREDŠKOLÁČKŮ: 13.11.2019
7.11.2019 korunka.org AKTUALITY


Vážení rodiče, listopadový termín setkání předškoláčků přesunujeme na středu 13. listopadu. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás. Setkání bude pro děti a rodiče se zájmem o Montessori program, ale přijďte všichni, kteří se budete chtít cokoliv dozvědět o škole, k dispozici Vám bude i vedení školy po dobu setkání od 16 do 18 hodin.


Výstava Komunikace 89 zaujala
5.11.2019 korunka.org AKTUALITY
Ve čtvrtek 28. 11. žáci 9.A a 9.B navštívili výstavu Komunikace 89. Výstava byla skvěle připravena a myslím, že naplnila má očekávání. O událostech roku 1989 jsme se dozvěděli další podrobnější informace. Přestože se někteří moji spolužáci chovali nevhodně a také nám byla ohromná zima, expozici hodnotím pozitivně. Chtěla bych poděkovat vyučujícím za domluvení této prohlídky a pořadatelům za obdivuhodnou prezentaci. Text napsala Nikča Chirnside a fotky pořídil Theodor Zůbek

STÁVKA - STŘEDA 6. listopadu 2019 - škola mimo provoz
4.11.2019 korunka.org AKTUALITY


Vážení rodiče, dnes v pondělí 4. listopadu v 15 hodin pedagogičtí pracovníci školy oznámili řediteli školy vyhlášení stávky na středu 6. listopadu 2019. Počet účastníků stávky je takový, že nebude možno zajistit výuku, stravování, školní družinu ani další návazné aktivity školy. Rušíme tedy i plánované setkávání předškoláčků od 16 do 18 hodin. Všem se předem omlouvám za případné problémy a doufám, že podpoříte oprávněné požadavky učitelů. Nejde o vyšší platy, ale o to, aby do škol chtěli přijít kvalifikovaní, nadšení a kompetentní učitelé.

Na středu 6.11.2019 budou všechny obědy žáků hromadně odhlášeny hospodářkou školní jídelny.

Dotazy a připomínky ke stávce prosím směrujte na : komrska@korunka.org, tel.: 731 189 723.

Plánovaný diskuzní večer KOMUNITA JAKO MÍSTO BEZPEČÍ A DŮVĚRY od 17 do 19 hodin SE USKUTEČNÍ V JÍDELNĚ ŠKOLY.


Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/19
31.10.2019 korunka.org DOKUMENTY


Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/19
První setkání předškoláčků 6.11. od 16 do 18 hod.- informace pro rodiče
30.10.2019 korunka.org AKTUALITY

Milí předškoláčci, milí rodiče,

rádi vás přivítáme v našich montessori třídách ve středu 6.11. v 16 hodin na pravidelném setkání předškoláčků, které bude trvat do 18 hodin. Pro děti bude připraven program v montessori třídách.

Pro rodiče bude ve 3. montessori třídě informační schůzka o programu montessori na naší škole. Na setkání předškoláčků jsou vítáni samozřejmě všichni předškoláčci, kteří by chtěli nastoupit v září na naši školu, bez ohledu na to, zda mají o montessori třídu zájem či nikoliv.

za tým montessori Mgr. Iva Schmittová


Seminář pro rodiče: KOMUNITA JAKO MÍSTO BEZPEČÍ A DŮVĚRY - 6.11. od 17 do 19 hod.
30.10.2019 korunka.org AKTUALITY

Vážení rodiče, zveme Vás na diskuzní seminář, který je určen právě Vám:

Kde: jídelna školy, přízemí Sládkova ul.
Kdy: ve středu 6. listopadu 2019 od 17 do 19 hodin.
Téma: KOMUNITA jako místo bezpečí a důvěry
Kdo pořádá: Základní škola Praha 7, Korunovační 8
Kdo seminář povede: Mgr. Kateřina Bojdová, ARcursus s.r.o. a Akademie rodičovství (www.akademierodicovstvi.cz)

Anotace semináře:

Člověk je tvor společenský, ke svému životu potřebuje společenství, lidi, bezpečí a důvěru. A co tedy dělat se současným důrazem na individualizaci a specializaci člověka? Co to vnáší do našich životů a životu našich dětí. Jaký mají tyto trendy dopad na současnou školu a rodinu. Je zakládání komunit pro dnešní konzumní svět ještě zajímavé? Jaké jsou její výhody a nevýhody komunity, Jaká jsou nebezpečí při zakládání. Jaké jsou možnosti školy a přesah mimo rámec. Lze naučit děti dívat se kolem sebe, znát místo, ve kterém žijí a chodí do školy? Známe to místo my rodiče? A jak nám v tom může pomoci škola? Co dobrovolnictví?

O těchto tématech si budeme povídat. Přijďte a pojďte si společně povídat o našich dětech i o nás rodičích, o tom, jak můžeme posilovat společně naše vztahy ke škole i k našemu nejbližšímu okolí, jak zvyšovat pocity bezpečí a důvěry u našich dětí. Jak zvýšit zájem o dění a řešení problémů dané lokality, ve škole.

Těšíme se na Vás
za pořadatele Tomáš Komrska, ředitel školy

,,MacDonaldová měla velkou fantazii“, říká paní průvodkyně Ústřední knihovny v Praze.
23.10.2019 korunka.org ŠKOLA HROU

Městská knihovna v Praze nabízí pro školy velmi zajímavé programy, například literární dílnu s knihou v ruce aneb Lekce čtenářské gramotnosti, které jsme se zúčastnili i my. A jak se dílna líbila dětem, můžete posoudit níže. Ivana Šmídová

,,MacDonaldová měla velkou fantazii“, říká paní průvodkyně Ústřední knihovny v Praze. V Ústřední knihovně v Praze jsme mohli získat mnoho vědomostí a zjistit, jak asi spisovatelka Betty MacDonaldová myslela.

Když přijdete, nejde si nevšimnout velkého tunelu vedoucího do stropu, který je postaven z knih. Poté si můžete odložit bundy a mikiny do šatny, a potom si vás vyzvedne paní průvodkyně. Vezme vás přímo do knihovny, kde se usadíte a vyčkáte na přednášku.

Betty Macdonaldová a její kniha paní Láryfáry. Paní Láryfáry lečí dětské zlozvyky a neduhy. Ze začátku paní Láryfáry nakreslíme podle popisu, který nám paní průvodkyně přečetla, např. jaké má vlasy nebo jak je vysoká. Pak napíšeme její vlastnosti, jestli je hodná nebo jaká je podle nás. Paní průvodkyně nám přečte jednu kapitolu z knížky a zeptá se, jak bychom daný zlozvyk léčili my. Potom jsme zkusili nějakou nemoc vymyslet nebo říct, jak bychom ji léčili. Potom jsme dostali do dvojic list na vypracování, který byl i s textem.

Mohli jsme si i nějakou knihu vypůjčit. Nakonec nám ukázali, jak si tu knihu můžeme vypůjčit sami, potom jsme se sbalili a šli si pro věci do šatny a nakonec odešli.

Ústřední knihovna v Praze se nachází: Mariánské nám. 98/1, Praha 1 Josefov. Je to největší knihovna v Praze. Byla založena v roce 1891 a budova, ve které nyní sídlí, byla postavena v letech 1925-1928.

Tereza Perničková

Dne 15. října jsme byli se třídou 5.B v knihovně poblíž Staroměstského náměstí . Po první vyučovací hodině třída vyrazila na zastávku Strossmayerovo náměstí a odtud jsme jeli tramvají. Když naše třída dojela, šla se podívat na 27 křížů na Staroměstském náměstí a poté jsme se šli nasvačit. Po svačině děti vyrazily do knihovny, kde nás uvítala milá paní , která nás provázela programem. Nejdříve jsme si povídali o tom, jak paní LáryFáry vypadá a jaká je. Také nám paní přečetla kousek z jejích příběhů a my potom vymýšleli vlastní diagnózy, a jak by se daly léčit. Všechny děti dostaly do dvojic papír na vyplnění.

Když jsme skončili, každý si mohl prohlížet a půjčovat knížky. Po chvíli jsme se rozloučili a odjeli zpátky do školy. Výlet se mi líbil, byla to zábava. :D

Hanka Weberová 5.BNaše třída 5.B vyrazila na výlet do městské knihovny v Praze 1. Předtím než jsme šli do knihovny, tak jsme šli na Staroměstské náměstí a spočítali jsme, jestli je tam opravdu 27 křížů a nasvačili jsme se.

Potom jsme šli na seznámení s knihou Paní Láry Fáry, od spisovatelky Betty MacDonald. Povídali jsme si o tom, co paní Láry Fáry umí léčit. Například různé zlozvyky. Poté jsme měli chvíli čas porozhlédnout se a rozhodnout, co si vypůjčíme. Potom, co jsme si vše vypůjčili a zařídili, tak jsme si šli pro batohy a bundy a jeli jsme do školy. Výlet se mi moc líbil a doufám, že ostatním také.

Kája Petrovická


POZVÁNKA NA PREZENTACI STUDIE REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO DVORA
28.9.2019 korunka.org AKTUALITY


Vážení rodiče, přátelé školy,

v srpnu letošního roku ředitel školy ve spolupráci se Spolkem Korunka a Radou školy zadal architektonickému studiu RCNKSK architekti vypracování architektonické studie rekonstrukce školního dvora. Studii financuje škola za svého rozpočtu. Studie byla několikrát v průběhu srpna a září projednána, mohli se k ní vyjádřit učitelé, vychovatelky školní družiny, vedení školy a rodiče, kteří se účastnili celého procesu zadání a vzniku studie.

Rádi bychom Vás pozvali na PREZENTACI FINÁLNÍHO NÁVRHU, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 16. 10. 2019 od 16 hodin. Prezentace se zúčastní autoři studie, zástupci Školské rady, Spolku Korunka a Základní školy. Místo bude upřesněno v den prezentace.

Společně Vás zvou:

Základní škola Praha 7, Korunovační 8, Školská rada, Spolek Korunka

Poděkování: Děkuji všem členkám a členům Školské rady, spolku Korunka a pedagogům naší školy za spolupráci, nápady a časovou investici - bez Vás by tato krásná studie nikdy nevznikla... Tomáš Komrska, ředitel školy

(ilustrační obrázek: současný stav školního dvora)

Výstava, kterou jste asi neviděli
26.9.2019 korunka.org UDÁLOSTI 2019


Hned v prvním týdnu září proběhla výstave dětí, které tvořily v keramickém kroužku u Hanky Křížkové v minulém školním roce. Protože začátkem září měli všichni spoustu starostí, na výstavu Vás moc nepřišlo. Přinášíme tedy na korunku.org dokuemntaci výstavy. Určitě si prohlédněte všechy fotky, stojí za to.

Fotogalerie
Projekt Lezení do škol
23.9.2019 korunka.org AKTUALITY


Ve dnech 19.9. až 4.10.2019 se na naší škole koná projekt Lezení do škol pořádaný spolkem České sportovní lezení. V rámci tohoto projektu byla naší škole zapůjčena mobilní lezecká stěna. Stěnu využívají v hodinách tělocviku žáci všech tříd školy. Projekt je realizován s finanční podporou Městské části Praha 7.

Fotogalerie
Třída 6. C v Muzeu Karla Zemana
16.9.2019 korunka.org ŠKOLA HROU


Jelikož v úterý 10. 9. netekla ve škole voda, šli jsme do Muzea Karla Zemana. Karel Zeman byl známým filmařem minulého století a natočil filmy, které musí znát spousta z nás, např. Vynález zkázy, Čarodějův učeň, Cesta do pravěku a další. V muzeu se krásně doplňuje minulost, kdy bylo natáčení trikových filmů ještě v plenkách a současnost, která je poznat pouze podle obrazovek a sluchátek, zachycujících útržky ze Zemanových děl. Když jsme si výstavu důkladně prohlédli, vyfotili, vyzkoušeli a okomentovali, začala honba za pokladem. Dostali jsme kartičky a hrací desku, zjišťovali jsme různé údaje o filmech, knižních předlohách a jejich autorech. Po splnění všech úkolů jsme vyluštili kód, díky kterému jsme otevřeli zámek truhly a vybrali si odměnu.

Nikola Čížkovská, 6.C

Fotogalerie


Třída 9. B versus Legoroboti
11.9.2019 korunka.org UDÁLOSTI 2019


V úterý 10. září deváťáci navštívili Smíchovskou střední průmyslovou školu, kde si sestavili vlastního legorobota. Podle návodu nejdříve vytvořili základní model s motorem, který lze ovládat prostřednictvím aplikace v telefonu. Svůj výtvor si každý vyzkoušel a všichni se spontánně pustili do vylepšování.

Za vedení pana Kořínka robotům všichni naprogramovali jednoduché pokyny - točit se a vyhledávat nepřítele, útočit na nepřítele, neopouštět černý kruh. Na závěr si jednotliví roboti poměřili síly v ringu při "sumo zápasu".

TU Tereza Richtrová

Fotogalerie


Kondiční cvičení Spolku Korunka
11.9.2019 korunka.org AKTUALITY
KONDIČNÍ CVIČENÍ ZAČÍNÁ JIŽ 12.9.2019 V 19:15h V AULE ŠKOLY!
Důležité kontakty - škola a školská rada
1.9.2019 korunka@news KONTAKTY

KONTAKTY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, KORUNOVAČNÍ 8

KONTAKTY ŠKOLSKÁ RADA


více informací ...


Souhrnné informace k zahájení školního roku 2019/20
26.8.2019 korunka.org AKTUALITY


Souhrnné informace k zahájení školního roku 2019/20
Čtenářské dílny s 8. A
2.7.2019 korunka.org UDÁLOSTI 2019


V 2. pololetí jsme hodiny literatury pojaly jako čtenářské dílny. Co to vlastně znamená? Žáci si vybrali libovolnou knížku, kterou si nosili na hodinu. Literaturu jsme měli v pátek pátou hodinu, tak jsme se alespoň trochu zrelaxovali po náročném týdnu. Abychom se cítili co nejlépe, mohli jsme si vybrat pohodlné místo pro čtení. Hlavním pravidlem bylo nerušit ostatní a soustředit se na čtení. Aby to nebylo jen tak, paní učitelka nám v průběhu celého pololetí zadávala otázky a úkoly, nad kterými jsme během hodin měli přemýšlet. Vznikly nám krásné plakáty, které nám přiblížily postavu, děj nebo prostředí knihy. Podívejte se sami.

Bára Horáková, vyučující Čj v 8.A

Fotogalerie
Zápis jednání školské rady ze dne 27. 5. 2019
1.7.2019 korunka.org ŠKOLSKÁ RADA


Zápis ze zasedání školské rady ze dne 27. 5. 2019
Montessori třídy na cestách
24.6.2019 korunka.org UDÁLOSTI 2019


Co je nového v našich Montessori třídách? Žáci 2.C se loučili na výletě na farmu se svojí učitelkou Bárou, kterou brzy čekají rodičovské radosti a starosti. Učili se jehlou plstit ovčí rouno a vyrábět z kůže náramky. Ochutnali kozí sýr a dozvěděli se, jak se vyrábí. Mleli mouku na buchtu, kterou pak dostali k svačině. Naučili se, kolik má kráva žaludků a jak se líhnou kuřata. Pozorovali čerstvě narozená kůzlata a někteří odvážlivci si dokonce zkusili podojit kozu. Návratem z farmy ale nebyl s výlety v žádném případě konec. Všechny tři Montessori třídy se společně vypravily na školu v přírodě, kde se kromě učení venku na trávě na piknikových dekách koupalo v bazéně s lezeckou stěnou, chodilo na túry, vyráběly herbáře, stavěly domečky v lese a děti měly spoustu času na to, aby se seznámily napříč třídami. Právě spolupráce mladších a starších dětí je pro Montessori vzdělávání typická a snažíme se o ni i v našich třídách.

Kateřina Šantúrová, rodič ze 2.C

Děti učí rodiče
24.6.2019 korunka.org ÚSPĚCHY DĚTÍ


Víte, jak se násobí v Indii? A jak počítat s pomocí násobící tabulky? Tušíte, co mají společného slovní druhy a různě barevné geometrické tvary? Předposlední červnové úterý tohle všechno (a nejen to) vysvětlovaly děti z Montessori tříd svým rodičům. Většina dospělých totiž vůbec netušila, jak se pracuje s pomůckami, které jejich děti celý rok ve škole používaly. Dívky a chlapci ze všech tří tříd, v nichž se pracuje s prvky Montessori pedagogiky, si o pomůckách připravili prezentace a rodičům názorně předváděli, co a jak se s nimi naučili. Kromě metod násobení, které dosud neznali, se dospělí dozvěděli spoustu informací o sopkách a ptácích, slovních druzích a různých mluvnických jevech. A co se za to odpoledne naučily děti? Že když něco prezentují, musí mluvit pořádně nahlas.

zapsala: Kateřina Šantúrová, rodič ze 2.C

FOTOGALERIE


Prezentace projektu Město do kapsy
23.6.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Minulý týden v pondělí třídy 6. A, B, Montessori 3. C a školní družinka 4. A, B, C prezentovaly projekt MĚSTO DO KAPSY, který probíhal na Korunce od září 2018. Témata, kterými se třídy zabývaly, byly: OVZDUŠÍ - PRAŠNOST, DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ, VODA A ZELEŇ. Žáci se věnovali tématům individuálně a s rozdílnými názory a nápady.

Projekt přišli podpořit hosté z Magistrátu hlavního města Prahy 7, Ekocentra Koniklec, předsedkyně školské rady a vedení školy. Pochvalou opravdu nešetřili. Bylo to pro nás všechny zajímavé, poučné a rádi bychom pokračovali v dalším díle.

Projekt připravilo a odborně vedlo EKOCENTRUM KONIKLEC, v letošním roce se projektu zúčastnilo jedenáct pražských škol. Bližší informace se dočtele na: https://www.ekocentrumkoniklec.cz/category/projekty/mesto-do-kapsy/.

Mgr. Dagmar Mikešová

Projekt třídy 7. A a 8. B - pozvánka na prezentaci pro děti a rodiče
10.6.2019 korunka.org AKTUALITY

Vážení rodiče,

tímto bychom Vás rádi pozvali na Kulturotéku, která se bude konat v pátek 14. 6. od 15:00 v ZŠ Korunovační. Připravili jsme si stínové divadlo, výstavu našich výtvorů a zeměpisná videa. Výstava bude v 8. B a v přiléhajících chodbách. Videa se budou promítat v naší kmenové třídě a na stínové divadlo se můžete těšit v učebně fyziky. Stínové divadlo odehrajeme během hodiny dvakrát (v 15:10 a v 15:40). Nebojte se, v průběhu Kulturotéky Vám bude k dispozici průvodce.

V dopoledních hodinách budeme program uvádět našim mladším spolužákům a odpoledne se budeme těšit na Vás.

Děkujeme, že dorazíte.

S pozdravem, 7. A, 8. B a učitelé: Barbora Horáková, Tereza Richtrová, Josef Vališ, Eliška Smíšková a umělci: Lucie Charouzová, Pavel Humhal, Jaroslav Raušer


INFO ŘEDITELE

Číslo účtu školy:
51-2510070227/0100

Číslo účtu školní kuchyně:
51-2510110217/0100

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 A VÝHLED NA 2020 a 2021

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2018/19 - 2023/24

PROJEKTY, GRANTY, SPOLUPRÁCE

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Aktuální termíny a info
INFO výchovné poradkyně - přijímací řízení 2019/20

Přispívejte na OBĚDOVÉ KONTO MČ Praha 7 transparentní účet ČS a.s. 2003844339/0800


3in - vzdělávací program školy

DODATEK č.1 k 1.9.2013

DODATEK č.2 k 1.9.2016

DODATEK č.3 k 1.9.2017

DODATEK č.4 k 1.11.2019


Procházky školou
ŠKOLA PANORAMATICKÁ 2013

ŠKOLA PŘED VELIKONOCEMI 4/2012

JAK VAŘÍ SEDMÁCI 11/2011

TAJEMSTVÍ PŮDY 05/2010

PROCHAZKA ŠKOLOU 11/09

PROCHAZKA ŠKOLOU 11/08


Základní informace o škole
Pojetí výuky a výchovy Principy činnostního učení¨

Školní řád od 1.9.2013


Školní družina

Výchovný a vzdělávací program školní družiny k 2.9.2019


Školní jídelna
AKTUÁLNÍ JÍDELNÍ LÍSTEK ODĚDY / ZDRAVÉ SVAČINY

ALERGENY - INFORMACE

ALERGENY - PLAKÁT (PDF)

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Informace pro strávníky a rodiče

Přihláška ke stravování


Poradenské centrum školy
Kabinet rozšířené péče

Kariérový poradce - kontakt, plán činnosti 2019/20


t
LOGO ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI


Partneři projektu BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY


Počítadlo přístupů
počítadlo.abz.cz