Pozvánka na předvánoční akce
1.12.2019 korunka.org AKTUALITY

Výstava KOMUNIKACE 89 zaujala
30.11.2019 korunka.org AKTUALITY


Ve čtvrtek 28. 11. žáci 9.A a 9.B navštívili výstavu Komunikace 89. Výstava byla skvěle připravena a myslím, že naplnila má očekávání. O událostech roku 1989 jsme se dozvěděli další podrobnější informace. Chtěla bych poděkovat vyučujícím za domluvení této prohlídky a pořadatelům za obdivuhodnou prezentaci.

Text napsala Nikča Chirnside a fotky pořídil Theodor Zůbek

Ředitel školy dodává: Výstavu navštívily v listopadu i další třídy naší školy. V rámci doprovodného programu například třída 8.A absolvovala výtvarnou dílnu, žáci tvořili plakáty, vymýšleli heska a pod.

Děkujeme autorskému týmu Památníku ticha, tkerý výstavu připtavil. Jeho hlavními partnery byly Česká tisková kancelář a Česká televize.

TK

Fotogalerie (foto Theodor Zubek)


Celoškolní projektový den k oslavě kulatého výročí Sametové revoluce
19.11.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Státní svátek 17. listopadu jsme oslavili celoškolní soutěží. Zúčastnily se všechny třídy 1. i 2. stupně. Všechno začalo proslovem pana ředitele, který nás uvedl do dění a žáky vyzval, aby projevili své schopnosti pracovat v týmu. Učitelé podpořili atmosféru dobovým oblečením, někteří si vyzkoušeli i tehdejší styl výuky. Žáci celé dopoledne pracovali na deseti různých úkolech, při jejich plnění jim byli nápomocni žáci devátých tříd. Úkoly jim přiblížily tehdejší společenské dění, např. naučit se slib Jisker, tajně sbírat podpisy pod petice, tvořit transparenty, nakupovat za bony atd. Nakonec jsme se všichni sešli v aule, kde jsme si zazpívali Modlitbu pro Martu a zazvonili klíči. Domníváme se, že se nám podařilo dobře naladit žáky na oslavy tohoto významného státního svátku.

Paní učitelky Horáková, Gošová, Richtrová

Fotogalerie (foto Theodor Zubek


Seminář pro rodiče a pedagogy: CO JSME SE V OBČANSKÉ VÝCHOVĚ NENAUČILI...- 21.11.2019, od 17 do 19 hod.
17.11.2019 korunka.org AKTUALITY


Vážení rodiče, učitelé, přátelé školy, zveme Vás na diskuzní seminář, který je určen právě Vám:

Kde: jídelna školy, přízemí Sládkova ul.
Kdy: ve čtvrtek 21. listopadu 2019 od 17 do 19 hodin.
Téma: CO JSME SE V OBČANSKÉ VÝCHOVĚ NENAUČILI...
Kdo pořádá: Základní škola Praha 7, Korunovační 8 v rámci realizace projektu financovaného z Operačního programu Praha – pól růstu ČR
Kdo seminář povede: Mgr. Kateřina Bojdová, ARcursus s.r.o. a Akademie rodičovství (www.akademierodicovstvi.cz)

Anotace semináře:

Doba se mění. Do naší velmi homogenní společnosti přichází již několik let lidé z nábožensky i etnicky odlišných zemí. Přichází k nám a přivádí sebou své rodiny. Jak se k této změně staví česká společnost a jak se k tomu má postavit česká škola? Očekáváme, že všichni budou stejní jako my a nebo máme v sobě prostor k tomu, že všem ponecháme kousek jejich odlišnosti. Jak se k tomu škola, jako vzdělávací a socializační instituce, má postavit? Pojďme společně otevřít další téma o tom, jak všichni můžeme společně žít v jedné zemi a být aktivními občany. Pojďme si vyslechnout potřeby i očekávání rodičů, kteří k nám přijeli z jiných zemí a chtějí zde vychovávat své děti společně s našimi. Jaká jsou jejich očekávání a přání. Co chtějí od státu, čím mohou pomoci oni a čím můžeme pomoci my - jako učitelé či rodiče.

Těšíme se na Vás, za pořadatele Tomáš Komrska, ředitel školy


Jak informovali o demonstracích? /projekt/
16.11.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


S žáky 8. A a 9. A jsme se v hodině českého jazyka věnovali Sametové revoluci. Leontýnka měla připravené mluvní cvičení na dané téma. Shrnula nám základní informace o tomto výročí. Pracovali jsme ve skupinách. Četli jsme články z Rudého Práva vydaného 18. 11. 1989, kde redaktoři píší o demonstracích v Praze a v Paříži. Naším úkolem bylo zaměřit se na to, jak informoval o obou demonstracích dobový tisk a proč se informace tolik lišily. Oba texty jsme porovnávali a hledali manipulaci a cenzuru. Jaký byl cíl takových dezinformací? Proč o zásahu policie v Praze novináři neinformovali a proč naopak pařížské útoky zdůrazňovali?

Inspirováno z portálu Jeden svět na školách

Barbora Horáková

Fotogalerie


ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ze dne 17.10.2019
16.11.2019 korunka.org ŠKOLSKÁ RADA


Zápis zasedání školské rady ze dne 17.10.2019
Náhradní termín SETKÁNÍ PREDŠKOLÁČKŮ: 13.11.2019
7.11.2019 korunka.org AKTUALITY


Vážení rodiče, listopadový termín setkání předškoláčků přesunujeme na středu 13. listopadu. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás. Setkání bude pro děti a rodiče se zájmem o Montessori program, ale přijďte všichni, kteří se budete chtít cokoliv dozvědět o škole, k dispozici Vám bude i vedení školy po dobu setkání od 16 do 18 hodin.


Výstava Komunikace 89 zaujala
5.11.2019 korunka.org AKTUALITY
Ve čtvrtek 28. 11. žáci 9.A a 9.B navštívili výstavu Komunikace 89. Výstava byla skvěle připravena a myslím, že naplnila má očekávání. O událostech roku 1989 jsme se dozvěděli další podrobnější informace. Přestože se někteří moji spolužáci chovali nevhodně a také nám byla ohromná zima, expozici hodnotím pozitivně. Chtěla bych poděkovat vyučujícím za domluvení této prohlídky a pořadatelům za obdivuhodnou prezentaci. Text napsala Nikča Chirnside a fotky pořídil Theodor Zůbek

STÁVKA - STŘEDA 6. listopadu 2019 - škola mimo provoz
4.11.2019 korunka.org AKTUALITY


Vážení rodiče, dnes v pondělí 4. listopadu v 15 hodin pedagogičtí pracovníci školy oznámili řediteli školy vyhlášení stávky na středu 6. listopadu 2019. Počet účastníků stávky je takový, že nebude možno zajistit výuku, stravování, školní družinu ani další návazné aktivity školy. Rušíme tedy i plánované setkávání předškoláčků od 16 do 18 hodin. Všem se předem omlouvám za případné problémy a doufám, že podpoříte oprávněné požadavky učitelů. Nejde o vyšší platy, ale o to, aby do škol chtěli přijít kvalifikovaní, nadšení a kompetentní učitelé.

Na středu 6.11.2019 budou všechny obědy žáků hromadně odhlášeny hospodářkou školní jídelny.

Dotazy a připomínky ke stávce prosím směrujte na : komrska@korunka.org, tel.: 731 189 723.

Plánovaný diskuzní večer KOMUNITA JAKO MÍSTO BEZPEČÍ A DŮVĚRY od 17 do 19 hodin SE USKUTEČNÍ V JÍDELNĚ ŠKOLY.


Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/19
31.10.2019 korunka.org DOKUMENTY


Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/19
První setkání předškoláčků 6.11. od 16 do 18 hod.- informace pro rodiče
30.10.2019 korunka.org AKTUALITY

Milí předškoláčci, milí rodiče,

rádi vás přivítáme v našich montessori třídách ve středu 6.11. v 16 hodin na pravidelném setkání předškoláčků, které bude trvat do 18 hodin. Pro děti bude připraven program v montessori třídách.

Pro rodiče bude ve 3. montessori třídě informační schůzka o programu montessori na naší škole. Na setkání předškoláčků jsou vítáni samozřejmě všichni předškoláčci, kteří by chtěli nastoupit v září na naši školu, bez ohledu na to, zda mají o montessori třídu zájem či nikoliv.

za tým montessori Mgr. Iva Schmittová


Seminář pro rodiče: KOMUNITA JAKO MÍSTO BEZPEČÍ A DŮVĚRY - 6.11. od 17 do 19 hod.
30.10.2019 korunka.org AKTUALITY

Vážení rodiče, zveme Vás na diskuzní seminář, který je určen právě Vám:

Kde: jídelna školy, přízemí Sládkova ul.
Kdy: ve středu 6. listopadu 2019 od 17 do 19 hodin.
Téma: KOMUNITA jako místo bezpečí a důvěry
Kdo pořádá: Základní škola Praha 7, Korunovační 8
Kdo seminář povede: Mgr. Kateřina Bojdová, ARcursus s.r.o. a Akademie rodičovství (www.akademierodicovstvi.cz)

Anotace semináře:

Člověk je tvor společenský, ke svému životu potřebuje společenství, lidi, bezpečí a důvěru. A co tedy dělat se současným důrazem na individualizaci a specializaci člověka? Co to vnáší do našich životů a životu našich dětí. Jaký mají tyto trendy dopad na současnou školu a rodinu. Je zakládání komunit pro dnešní konzumní svět ještě zajímavé? Jaké jsou její výhody a nevýhody komunity, Jaká jsou nebezpečí při zakládání. Jaké jsou možnosti školy a přesah mimo rámec. Lze naučit děti dívat se kolem sebe, znát místo, ve kterém žijí a chodí do školy? Známe to místo my rodiče? A jak nám v tom může pomoci škola? Co dobrovolnictví?

O těchto tématech si budeme povídat. Přijďte a pojďte si společně povídat o našich dětech i o nás rodičích, o tom, jak můžeme posilovat společně naše vztahy ke škole i k našemu nejbližšímu okolí, jak zvyšovat pocity bezpečí a důvěry u našich dětí. Jak zvýšit zájem o dění a řešení problémů dané lokality, ve škole.

Těšíme se na Vás
za pořadatele Tomáš Komrska, ředitel školy

,,MacDonaldová měla velkou fantazii“, říká paní průvodkyně Ústřední knihovny v Praze.
23.10.2019 korunka.org ŠKOLA HROU

Městská knihovna v Praze nabízí pro školy velmi zajímavé programy, například literární dílnu s knihou v ruce aneb Lekce čtenářské gramotnosti, které jsme se zúčastnili i my. A jak se dílna líbila dětem, můžete posoudit níže. Ivana Šmídová

,,MacDonaldová měla velkou fantazii“, říká paní průvodkyně Ústřední knihovny v Praze. V Ústřední knihovně v Praze jsme mohli získat mnoho vědomostí a zjistit, jak asi spisovatelka Betty MacDonaldová myslela.

Když přijdete, nejde si nevšimnout velkého tunelu vedoucího do stropu, který je postaven z knih. Poté si můžete odložit bundy a mikiny do šatny, a potom si vás vyzvedne paní průvodkyně. Vezme vás přímo do knihovny, kde se usadíte a vyčkáte na přednášku.

Betty Macdonaldová a její kniha paní Láryfáry. Paní Láryfáry lečí dětské zlozvyky a neduhy. Ze začátku paní Láryfáry nakreslíme podle popisu, který nám paní průvodkyně přečetla, např. jaké má vlasy nebo jak je vysoká. Pak napíšeme její vlastnosti, jestli je hodná nebo jaká je podle nás. Paní průvodkyně nám přečte jednu kapitolu z knížky a zeptá se, jak bychom daný zlozvyk léčili my. Potom jsme zkusili nějakou nemoc vymyslet nebo říct, jak bychom ji léčili. Potom jsme dostali do dvojic list na vypracování, který byl i s textem.

Mohli jsme si i nějakou knihu vypůjčit. Nakonec nám ukázali, jak si tu knihu můžeme vypůjčit sami, potom jsme se sbalili a šli si pro věci do šatny a nakonec odešli.

Ústřední knihovna v Praze se nachází: Mariánské nám. 98/1, Praha 1 Josefov. Je to největší knihovna v Praze. Byla založena v roce 1891 a budova, ve které nyní sídlí, byla postavena v letech 1925-1928.

Tereza Perničková

Dne 15. října jsme byli se třídou 5.B v knihovně poblíž Staroměstského náměstí . Po první vyučovací hodině třída vyrazila na zastávku Strossmayerovo náměstí a odtud jsme jeli tramvají. Když naše třída dojela, šla se podívat na 27 křížů na Staroměstském náměstí a poté jsme se šli nasvačit. Po svačině děti vyrazily do knihovny, kde nás uvítala milá paní , která nás provázela programem. Nejdříve jsme si povídali o tom, jak paní LáryFáry vypadá a jaká je. Také nám paní přečetla kousek z jejích příběhů a my potom vymýšleli vlastní diagnózy, a jak by se daly léčit. Všechny děti dostaly do dvojic papír na vyplnění.

Když jsme skončili, každý si mohl prohlížet a půjčovat knížky. Po chvíli jsme se rozloučili a odjeli zpátky do školy. Výlet se mi líbil, byla to zábava. :D

Hanka Weberová 5.BNaše třída 5.B vyrazila na výlet do městské knihovny v Praze 1. Předtím než jsme šli do knihovny, tak jsme šli na Staroměstské náměstí a spočítali jsme, jestli je tam opravdu 27 křížů a nasvačili jsme se.

Potom jsme šli na seznámení s knihou Paní Láry Fáry, od spisovatelky Betty MacDonald. Povídali jsme si o tom, co paní Láry Fáry umí léčit. Například různé zlozvyky. Poté jsme měli chvíli čas porozhlédnout se a rozhodnout, co si vypůjčíme. Potom, co jsme si vše vypůjčili a zařídili, tak jsme si šli pro batohy a bundy a jeli jsme do školy. Výlet se mi moc líbil a doufám, že ostatním také.

Kája Petrovická


POZVÁNKA NA PREZENTACI STUDIE REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO DVORA
28.9.2019 korunka.org AKTUALITY


Vážení rodiče, přátelé školy,

v srpnu letošního roku ředitel školy ve spolupráci se Spolkem Korunka a Radou školy zadal architektonickému studiu RCNKSK architekti vypracování architektonické studie rekonstrukce školního dvora. Studii financuje škola za svého rozpočtu. Studie byla několikrát v průběhu srpna a září projednána, mohli se k ní vyjádřit učitelé, vychovatelky školní družiny, vedení školy a rodiče, kteří se účastnili celého procesu zadání a vzniku studie.

Rádi bychom Vás pozvali na PREZENTACI FINÁLNÍHO NÁVRHU, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 16. 10. 2019 od 16 hodin. Prezentace se zúčastní autoři studie, zástupci Školské rady, Spolku Korunka a Základní školy. Místo bude upřesněno v den prezentace.

Společně Vás zvou:

Základní škola Praha 7, Korunovační 8, Školská rada, Spolek Korunka

Poděkování: Děkuji všem členkám a členům Školské rady, spolku Korunka a pedagogům naší školy za spolupráci, nápady a časovou investici - bez Vás by tato krásná studie nikdy nevznikla... Tomáš Komrska, ředitel školy

(ilustrační obrázek: současný stav školního dvora)

Výstava, kterou jste asi neviděli
26.9.2019 korunka.org UDÁLOSTI 2019


Hned v prvním týdnu září proběhla výstave dětí, které tvořily v keramickém kroužku u Hanky Křížkové v minulém školním roce. Protože začátkem září měli všichni spoustu starostí, na výstavu Vás moc nepřišlo. Přinášíme tedy na korunku.org dokuemntaci výstavy. Určitě si prohlédněte všechy fotky, stojí za to.

Fotogalerie
Projekt Lezení do škol
23.9.2019 korunka.org AKTUALITY


Ve dnech 19.9. až 4.10.2019 se na naší škole koná projekt Lezení do škol pořádaný spolkem České sportovní lezení. V rámci tohoto projektu byla naší škole zapůjčena mobilní lezecká stěna. Stěnu využívají v hodinách tělocviku žáci všech tříd školy. Projekt je realizován s finanční podporou Městské části Praha 7.

Fotogalerie
Třída 6. C v Muzeu Karla Zemana
16.9.2019 korunka.org ŠKOLA HROU


Jelikož v úterý 10. 9. netekla ve škole voda, šli jsme do Muzea Karla Zemana. Karel Zeman byl známým filmařem minulého století a natočil filmy, které musí znát spousta z nás, např. Vynález zkázy, Čarodějův učeň, Cesta do pravěku a další. V muzeu se krásně doplňuje minulost, kdy bylo natáčení trikových filmů ještě v plenkách a současnost, která je poznat pouze podle obrazovek a sluchátek, zachycujících útržky ze Zemanových děl. Když jsme si výstavu důkladně prohlédli, vyfotili, vyzkoušeli a okomentovali, začala honba za pokladem. Dostali jsme kartičky a hrací desku, zjišťovali jsme různé údaje o filmech, knižních předlohách a jejich autorech. Po splnění všech úkolů jsme vyluštili kód, díky kterému jsme otevřeli zámek truhly a vybrali si odměnu.

Nikola Čížkovská, 6.C

Fotogalerie


Třída 9. B versus Legoroboti
11.9.2019 korunka.org UDÁLOSTI 2019


V úterý 10. září deváťáci navštívili Smíchovskou střední průmyslovou školu, kde si sestavili vlastního legorobota. Podle návodu nejdříve vytvořili základní model s motorem, který lze ovládat prostřednictvím aplikace v telefonu. Svůj výtvor si každý vyzkoušel a všichni se spontánně pustili do vylepšování.

Za vedení pana Kořínka robotům všichni naprogramovali jednoduché pokyny - točit se a vyhledávat nepřítele, útočit na nepřítele, neopouštět černý kruh. Na závěr si jednotliví roboti poměřili síly v ringu při "sumo zápasu".

TU Tereza Richtrová

Fotogalerie


Kondiční cvičení Spolku Korunka
11.9.2019 korunka.org AKTUALITY
KONDIČNÍ CVIČENÍ ZAČÍNÁ JIŽ 12.9.2019 V 19:15h V AULE ŠKOLY!
Souhrnné informace k zahájení školního roku 2019/20
26.8.2019 korunka.org AKTUALITY


Souhrnné informace k zahájení školního roku 2019/20
Čtenářské dílny s 8. A
2.7.2019 korunka.org UDÁLOSTI 2019


V 2. pololetí jsme hodiny literatury pojaly jako čtenářské dílny. Co to vlastně znamená? Žáci si vybrali libovolnou knížku, kterou si nosili na hodinu. Literaturu jsme měli v pátek pátou hodinu, tak jsme se alespoň trochu zrelaxovali po náročném týdnu. Abychom se cítili co nejlépe, mohli jsme si vybrat pohodlné místo pro čtení. Hlavním pravidlem bylo nerušit ostatní a soustředit se na čtení. Aby to nebylo jen tak, paní učitelka nám v průběhu celého pololetí zadávala otázky a úkoly, nad kterými jsme během hodin měli přemýšlet. Vznikly nám krásné plakáty, které nám přiblížily postavu, děj nebo prostředí knihy. Podívejte se sami.

Bára Horáková, vyučující Čj v 8.A

Fotogalerie
Zápis jednání školské rady ze dne 27. 5. 2019
1.7.2019 korunka.org ŠKOLSKÁ RADA


Zápis ze zasedání školské rady ze dne 27. 5. 2019
Montessori třídy na cestách
24.6.2019 korunka.org UDÁLOSTI 2019


Co je nového v našich Montessori třídách? Žáci 2.C se loučili na výletě na farmu se svojí učitelkou Bárou, kterou brzy čekají rodičovské radosti a starosti. Učili se jehlou plstit ovčí rouno a vyrábět z kůže náramky. Ochutnali kozí sýr a dozvěděli se, jak se vyrábí. Mleli mouku na buchtu, kterou pak dostali k svačině. Naučili se, kolik má kráva žaludků a jak se líhnou kuřata. Pozorovali čerstvě narozená kůzlata a někteří odvážlivci si dokonce zkusili podojit kozu. Návratem z farmy ale nebyl s výlety v žádném případě konec. Všechny tři Montessori třídy se společně vypravily na školu v přírodě, kde se kromě učení venku na trávě na piknikových dekách koupalo v bazéně s lezeckou stěnou, chodilo na túry, vyráběly herbáře, stavěly domečky v lese a děti měly spoustu času na to, aby se seznámily napříč třídami. Právě spolupráce mladších a starších dětí je pro Montessori vzdělávání typická a snažíme se o ni i v našich třídách.

Kateřina Šantúrová, rodič ze 2.C

Děti učí rodiče
24.6.2019 korunka.org ÚSPĚCHY DĚTÍ


Víte, jak se násobí v Indii? A jak počítat s pomocí násobící tabulky? Tušíte, co mají společného slovní druhy a různě barevné geometrické tvary? Předposlední červnové úterý tohle všechno (a nejen to) vysvětlovaly děti z Montessori tříd svým rodičům. Většina dospělých totiž vůbec netušila, jak se pracuje s pomůckami, které jejich děti celý rok ve škole používaly. Dívky a chlapci ze všech tří tříd, v nichž se pracuje s prvky Montessori pedagogiky, si o pomůckách připravili prezentace a rodičům názorně předváděli, co a jak se s nimi naučili. Kromě metod násobení, které dosud neznali, se dospělí dozvěděli spoustu informací o sopkách a ptácích, slovních druzích a různých mluvnických jevech. A co se za to odpoledne naučily děti? Že když něco prezentují, musí mluvit pořádně nahlas.

zapsala: Kateřina Šantúrová, rodič ze 2.C

FOTOGALERIE


Prezentace projektu Město do kapsy
23.6.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Minulý týden v pondělí třídy 6. A, B, Montessori 3. C a školní družinka 4. A, B, C prezentovaly projekt MĚSTO DO KAPSY, který probíhal na Korunce od září 2018. Témata, kterými se třídy zabývaly, byly: OVZDUŠÍ - PRAŠNOST, DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ, VODA A ZELEŇ. Žáci se věnovali tématům individuálně a s rozdílnými názory a nápady.

Projekt přišli podpořit hosté z Magistrátu hlavního města Prahy 7, Ekocentra Koniklec, předsedkyně školské rady a vedení školy. Pochvalou opravdu nešetřili. Bylo to pro nás všechny zajímavé, poučné a rádi bychom pokračovali v dalším díle.

Projekt připravilo a odborně vedlo EKOCENTRUM KONIKLEC, v letošním roce se projektu zúčastnilo jedenáct pražských škol. Bližší informace se dočtele na: https://www.ekocentrumkoniklec.cz/category/projekty/mesto-do-kapsy/.

Mgr. Dagmar Mikešová

Projekt třídy 7. A a 8. B - pozvánka na prezentaci pro děti a rodiče
10.6.2019 korunka.org AKTUALITY

Vážení rodiče,

tímto bychom Vás rádi pozvali na Kulturotéku, která se bude konat v pátek 14. 6. od 15:00 v ZŠ Korunovační. Připravili jsme si stínové divadlo, výstavu našich výtvorů a zeměpisná videa. Výstava bude v 8. B a v přiléhajících chodbách. Videa se budou promítat v naší kmenové třídě a na stínové divadlo se můžete těšit v učebně fyziky. Stínové divadlo odehrajeme během hodiny dvakrát (v 15:10 a v 15:40). Nebojte se, v průběhu Kulturotéky Vám bude k dispozici průvodce.

V dopoledních hodinách budeme program uvádět našim mladším spolužákům a odpoledne se budeme těšit na Vás.

Děkujeme, že dorazíte.

S pozdravem, 7. A, 8. B a učitelé: Barbora Horáková, Tereza Richtrová, Josef Vališ, Eliška Smíšková a umělci: Lucie Charouzová, Pavel Humhal, Jaroslav Raušer


DVŮR DOKOŘÁN- pozvánka na dvorkovou slavnost
10.6.2019 korunka.org AKTUALITY

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ: ARCHITEKTONICKÁ STUDIE - REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO DVORA
5.6.2019 korunka.org AKTUALITY


POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ: ARCHITEKTONICKÁ STUDIE - REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO DVORA, ZŠ KORUNOVAČNÍ, PRAHA 7

Budeme rádi, pokud máte zkušenosti a zájem, abyste se přihlásili do poptávkového řízení na architektonickou studii - rekonstrukce dvora. Všechny podrobnosti a informace naleznete v přiložených dokumentech (Zadání studie, stav - situace dvora a fotodokumentace).

Za realizační tým Tomáš Komrska, ředitel školy

Poptávkové řízení: Architektonická studie dvora ZŠ P-7 KorunovačníPříloha: Dokumentace současného stavu
Poznávací zájezd do Toskánska se povedl !
2.6.2019 korunka.org UDÁLOSTI 2019


Čtyřicet tři žáků ze 7. - 9. ročníku navštívilo minulý týden Toskánsko. Poznávací zájezd byl zaměřený na historii regionu, umění období renesance, ale i na poznávání zajímavých míst a městských center. Podle plánu jsme postupně viděli Florencii, Pisu, lázeňské městečko Montecatini, kde jsme bydleli ve velmi příjemném hotelu, přímořské městečko Viareggio, kde jsme se asi jako první odvážlivci před sezónou vykoupali v moři, ale i další zajímavá místa. Do Florencie jsme se vrátili poslední den do galerie Uffizi, vyšlápli jsme na krásnou vyhlídku nad město, vrátili se do turisty přeplněného historického centra. Město, jehož umělci, řemeslníci, myslitelé, ale i bohatí kupci a bankéři dali světu renesanci, si dodnes zachovalo své kouzlo. Při odjezdu jsme si snad všichni říkali, sem se musíme někdy vrátit…

Velké poděkování patří profesionálním řidičům, skvělé sympatické paní průvodkyni, která Toskánsko velmi dobře zná a trpělivě nám předávala po celou cestu zajímavé informace o umění, historii, ale i o současné Itálii (jídlo, zvyky, svátky, rodina, děti, cestování apod.). Děkujeme také p. Roztočilové z CK GEOPS, která pro nás poznávací zájezd na míru zařídila v rekordním čase.

Tomáš Komrska

FOTOGALERIE


Předškoláci na lodi
9.5.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY

Děti z přípravné třídy se umístily na 1. místě ve výtvarné soutěži Moje země - má vlast. Odměnou jim byla návštěva Muzea Karlova mostu a také plavba lodí.

Celý výlet se náramně vydařil. Počasí bylo objednáno - svítilo sluníčko, bylo teplo, takže děti mohly svačit na Kampě a sedět na schodech na Křížovnickém náměstí a kreslit Staroměstskou mosteckou věž. V muzeu se dozvěděly, jak se ve středověku stavěly mosty, dokonce viděly v podzemí část mostu Juditina. A z lodi si zase mohly prohlédnou krásy Prahy. Vidíme je znovu a znovu a stále nad nimi žasneme…

TU

FOTOGALERIE


Oznámení rozhodnuti přijetí - přípravná třída k 3.5.2019
3.5.2019 korunka.org AKTUALITY


Oznámení rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy - k 3.5.2019
Třída 1.C V BOTANICKÉ ZAHRADĚ
26.4.2019 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Čtvrteční dopoledne 25. 4. se 1. C Montessori vypravila na prohlídku skleníků Botanické zahrady v Praze 2 Na Slupi. Většina dětí znala Botanickou zahradu v Tróji a zahrada Na Slupi byla jejich premiérou. Využili jsme možnosti průvodcovské služky a slečna nás seznámila interaktivní formou včetně ochutnávek s tropickým pralesem, vlhkými subtropy a pouštními oblastmi. V zahradě ovšem žije i řada drobných živočichů jako žabky a ptáci. V jezírcích a akváriích jsme mohli vidět rybky z různých biotopů a v neposlední řadě nám dělali společnost velcí papoušci, kteří obývají obrovskou voliéru u vchodu do skleníků. Řada z nich byla odebrána z nevhodných podmínek či pašerákům, ale v hejnu v obří voliéře se jim daří velmi dobře. Po prohlídce skleníků jsme si prošli i venkovní zahradu, geopark a posvačili na louce. Množství zážitků jsme zpracovávali i druhý den v rámci výtvarných činností.

Bc. Karolína Mochanová


Zařazení dětí do třídy Montessorri - losování dne 25.4.2019
26.4.2019 korunka.org AKTUALITY


Do třídy Montessori byly zařazeny losováním dne 25.4.219 tyto děti s rovností bodů 7 dle kritérií zveřejněných na korunka.org:

Podle registračních čísel žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání: 258, 185, 227, 163, 217, 173, 271, 269, 223, 219, 166, 210, 183.

V rámci losování byli losováni také tři náhradníci s přednostním přijetím v případě uvolnění místa ve třídě Mnontessori a to v tomto pořadí: 245, 260, 201.

Pro úplnost úvádíme děti přijaté do třídy podle nastavených kritérií s počtem bodů 8: (trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti školy a sourozenec), jsou to děti se zaevidovanými žádostmi o přijetí k základnímu vzdělávání pod čísly: 171, 172, 184, 187, 206, 234, 235, 252, 267, 270.

Všem rodičům děkujeme za perfektní spolupráci a trpělivost. Schůzka pro rodiče dětí nepřijatých v losování do programu Montessori bude v pondělí od 17 hod. v jídelně školy.

Tomáš Komrska, ředitel školy


KORUNKA A DIVADELNÍ FESTIVAL
26.4.2019 korunka.org UDÁLOSTI 2019


Letos již potřetí se zúčastnil divadelní kroužek naší školy - Divadlo Fantazie - festivalu Prahy 7, které probíhalo stejně jako v minulých letech na ZŠ Ortenovo náměstí v Praze. Přehlídka divadelních souborů Prahy 7 se konala ve čtvrtek 25. dubna. Svoje vystoupení zde měly všechny věkové kategorie od MŠ až po 2. stupeň ZŠ.

O všechny herce bylo dobře postaráno - na každého herce čekalo chutné občerstvení a na konci pěkný diplom na památku s malou hračkou a jako odměna akrobatické vystoupení klauna Vaška. Všichni herci velmi dobře reprezentovali naši školu a zaslouží si velké poděkování za snahu a píli při přípravě!

Ivana Glasová

Program festivalu


Spaní ve škole - Noc s panem Andersenem
25.4.2019 korunka.org NAŠE PROJEKTY


Nevíte, že se velryby pasou? Nevíte, že velryby zpívají? Předškoláčci a děti z 1.B to ale už ví. A nejen to. Od začátku dubna se děti seznamovaly s životem v mořích a oceánech. Četly si v encyklopediích, prohlížely si zajímavé mořské živočichy i rostliny. Byly tak dobře připravené na Noc s panem Andersenem, která nesla název Podmořský život. Ve čtvrtek 11.4. je večer přivítal sám pan Andersen a přivedl s sebou hosta - paní Brunnerovou, autorku dětských knížek. Večer pokračoval velkým putováním školou, provázený čtením. Protože všechny skupiny splnily zadané úkoly, mohly se všechny děti ponořit pod mořskou hladinu a slyšely zpěv velryb. Celou dobu s nimi byla velrybí přítelkyně Varvara, hrdinka knížky a zároveň i skutečná žijící velryba. V pátek 12.4. se děti po probuzení a voňavé a bohaté snídani od maminek přesunuly do ateliéru školy. Ve skupinách koláží vytvořily další báječné mořské ryby.

TU


BAREVNÉ VELIKONOČNÍ DNY NA KORUNCE
22.4.2019 korunka.org ŠKOLNÍ DRUŽINA


Jako každý rok na Korunce probíhaly BAREVNÉ VELIKONOČNÍ DNY v době od 15. - 17. dubna. Zapojily se třídy, školní družinka i školní jídelna. Pondělí bylo červené, úterý bylo žluté a středa byla zelená. Všichni jsme si to společně užili, prohlédněte si fotografie.

Tým ŠD

FotogalerieBarevná jídla


Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vdělávání
17.4.2019 korunka.org AKTUALITY


Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vdělávání č.j. 178/2019
Frankenstein - literární projekt 8. A a 8. B
14.4.2019 korunka.org UDÁLOSTI 2019


V týdnu, kdy se naši spolužáci vypravili na lyžařský kurz, jsme měli spojenou výuku. V hodinách českého jazyka a literatury jsme poslouchali audioknížku s poutavým příběhem Frankensteina. V tomto díle z období romantismu jsme si uvědomili nosné myšlenky, které bychom mohli vztáhnout i do dnešní společnosti.

Během poslechu jsme příběh přenesli libovolnou formou na papír- líčení krajiny, komiks, myšlenková mapa, brainstorming, podvojná kresba, charakteristika postavy a její vývoj, dokonce vznikla i facebooková komunikace mezi Frankensteinem a jeho netvorem. Vytvořili jsme zajímavá díla, která si můžete prohlédnout na nástěnce ve druhém patře.

žáci 8. A, 8. B a jejich učitelky českého jazyka Barbora Horáková, Tereza Richtrová

Fotogalerie


Angličtina ve 3. ročníku - projekt MY HOUSE
13.4.2019 korunka.org ŠKOLA HROU


Žáci 3. tříd dostali za úkol vytvořit ve skupinách jednotlivé pokoje, které podle své fantazie vybavili. Útulné obýváky, pokojíčky, krásné koupelny a vybavené kuchyně vytvářeli z kartonů a krabiček, ruliček, kousků látek či bavlnky. Své pokoje potom anglicky prezentovali spolužákům z vedlejší skupiny. Práce se většině dětí povedla, děkujeme za přípravu a snahu.

Vyučující anglického jazyka T. Richtrová a R. Frková

Fotogalerie


Výroba robotů ve 4.C
11.4.2019 korunka.org ŠKOLA HROU


Děti ze 4. třídy se vrhly na výrobu robotů. Měli jste je vidět! Aranžovaly krabice, stříhaly je, lepily, daly si záležet i na maličkostech. Pracovaly v menších skupinkách - nejdříve přišla na řadu burza nápadů, pak hlasováním vybraly vítězný nápad a pustily se do promýšlení. Realizace nejzajímavějších návrhů jim zabrala více než 3 vyučovací hodiny. Někteří roboti mají i dálkové ovládání a manuál! Přijďte se podívat, roboti stojí za zhlédnutí! (Jsou v přízemí vedle 4.C).

Blanka Dvořáková


INFO ŘEDITELE

Číslo účtu školy:
51-2510070227/0100

Číslo účtu školní kuchyně:
51-2510110217/0100

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2019 A VÝHLED NA 2020 a 2021

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 2018/19 - 2023/24

PROJEKTY, GRANTY, SPOLUPRÁCE

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Aktuální termíny a info
INFO výchovné poradkyně - přijímací řízení 2018/19

Přispívejte na OBĚDOVÉ KONTO MČ Praha 7 transparentní účet ČS a.s. 2003844339/0800


3in - vzdělávací program školy

DODATEK č.1 k 1.9.2013

DODATEK č.2 k 1.9.2016

DODATEK č.3 k 1.9.2017

DODATEK č.4 k 1.11.2019


Procházky školou
ŠKOLA PANORAMATICKÁ 2013

ŠKOLA PŘED VELIKONOCEMI 4/2012

JAK VAŘÍ SEDMÁCI 11/2011

TAJEMSTVÍ PŮDY 05/2010

PROCHAZKA ŠKOLOU 11/09

PROCHAZKA ŠKOLOU 11/08


Základní informace o škole
Pojetí výuky a výchovy Principy činnostního učení¨

Školní řád od 1.9.2013


Školní družina

Výchovný a vzdělávací program školní družiny k 2.9.2019


Školní jídelna
AKTUÁLNÍ JÍDELNÍ LÍSTEK ODĚDY / ZDRAVÉ SVAČINY

ALERGENY - INFORMACE

ALERGENY - PLAKÁT (PDF)

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Informace pro strávníky a rodiče

Přihláška ke stravování


Poradenské centrum školy
Kabinet rozšířené péče

Výchovná poradkyně - přijímací řízení


t
LOGO ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI


Partneři projektu BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY


Počítadlo přístupů
počítadlo.abz.cz