Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Program

Celoroční plán činností pro školní rok 2020/2021

Školní družina společně se školou zajišťuje komplexní působení na žáky. Umožňuje zajímavě a užitečně trávit volný čas před vyučováním, v době oběda a po vyučování. Poskytuje dětem dostatek prostoru pro odpočinek po náročné práci ve školním vyučování.

Dětem vytváříme podmínky pro jejich rozvoj a máme k nim individuální přístup. Zaměřujeme se na tu část jejich osobnosti, ve které podávají pozitivní výkony a tím je podporujeme a motivujeme. Spolupracujeme s třídními učiteli a jsme prakticky v denním kontaktu s rodiči dítěte. Realizujeme mimoškolní výchovně vzdělávací činnost, zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností (kroužků).

Měsíční tématický plán 2020/2021


ZÁŘÍ

 • vítejte ve ŠD, poznáváme školu, okolí školy, ŠJ
 • seznamujeme se školním řádem a řádem ŠD
 • zásady bezpečnosti při pobytu ve škole i mimo ni

Projektový týden: Poznáváme místo, kde žijeme (domov, rodina, škola). Tvoříme mapu.

ŘÍJEN

 • co přináší podzim, barvy a chutě podzimu
 • smyslové hry
 • drakiáda

Projektový týden: Proč je důležité chránit přírodu? (co je to ekologie, význam stromů,  třídění odpadu).

LISTOPAD

 • prevence lidského zdraví
 • dušičky
 • příroda se chystá k zimnímu spánku

Projektový týden: Pečujeme o své zdraví (tvorba jídelníčku, využití školní kuchyňky).

PROSINEC

 • Mikuláš, čert a anděl na Korunce
 • adventní čas, vánoční dílny
 • rodinné vánoční tradice, zpívání koled

Projektový týden: Vánoce u nás a ve světě (tvorba plakátů, využití školní kuchyňky).

LEDEN

 • příběh Tří Králů
 • zimní sporty, radovánky na sněhu
 • ledové království, pokusy s vodou a mrazem

Projektový týden: Zimní olympijské hry (sportovní a relaxační aktivity).

ÚNOR

 • Masopust – výroba masek, přehlídka, zpěv lidových písní
 • valentýnský kreativ
 • pomáháme zvířátkům přežít zimu

Projektový týden: Čím chci být až vyrostu? (úcta ke každému povolání a jeho význam pro společnost)

BŘEZEN

 • probouzí se jaro – pozorování změn v přírodě, zvířátka a jejich mláďata
 • vynášení Morany
 • měsíc knihy
 • Velikonoce, zvyky, tradice, výroba dekorací

Projektový týden: Kniha je můj kamarád (tvorba vlastní knihy).

DUBEN

 • výrobky s velikonočními náměty
 • naše město, doprava, chodec a cyklista, spolupráce s městkou policií
 • Den země

Projektový týden: Můj superhrdina (prezentace, jakého hrdinu potřebuje svět).

KVĚTEN

 • Den matek – výroba dárků pro maminky
 • malování na chodník
 • hry a vycházky, školy v přírodě

Projektový týden: Retro hraní (školka se švihadlem a míčem, skákání gumy, cvrnkání kuliček)

ČERVEN

 • Den dětí – co už umím
 • Den otců, den rodin
 • zásady přežití v přírodě

Projektový týden: Cestovní kancelář Korunka (chystáme se na prázdniny)

Po celý školní rok bude probíhat na naší ZŠ Korunovační prevence bezpečnosti, rizikového chování a první pomoci, které povedou a budou řídit složky pomáhajících profesí PČR, MěP, HZS, ZZS a další.