Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola

Zájmová činnost

I ve školním roce 2020/2021 navazujeme na fungující a oblíbené zájmové aktivity organizované školou a dalšími subjekty. Tuto rubriku budeme průběžně aktualizovat.