Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola
Knihovna

Škola, jídelna, družina

 • Adresa školy

  Základní škola Praha 7, Korunovační 8 se sídlem Korunovační ul. 8/164, 170 00 Praha 7 – Bubeneč

  Vedení školy

  Pedagogický úsek – rozšířená péče, výchovné poradenství, prevence, pedagogové

  • speciální pedagožka – Mgr. Tereza Dušková (Pánková), 223 018 916, duskova@korunka.org
  • speciální pedagožka – Mgr. Barbora Horáková, horakova@korunka.org
  • speciální pedagožka – Ing. Mgr. Helena Klasová, klasova@korunka.org
  • speciální pedagožka – Nora Valerová, 737 582 082, valerova@korunka.org
  • profesní poradenství – Ing. Ivana Sujová, 223 018 914,  sujova@korunka.org
  • výchovný poradce, prevence, krizové intervence, spolupráce s OSPOD – Mgr. Tomáš Komrska (společně s R. Václavíkovou, N. Valerovou, T. Duškovou (Pánkovou), 223 018 913, 731 189 723 (mobil), komrska@korunka.org
  • školní preventista – ……………………………………………………

  pedagog/žka jméno příjmení – prijmeni@korunka.org

  Školní družina

  • vedoucí vychovatelka – Ing. Barbora Horáková, Ph.D., 737 973 286 (společný mobil družiny), horakovab@korunka.org

  vychovatel/ka jméno příjmení – prijmeni@korunka.org

  Školní jídelna

  Hospodářka školy