Základní škola Praha 7, Korunovační 8

 

Ochrana osobních údajů ve škole

 

Základní poučení o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

Základní poučení pro děti

Zásady ochrany osobních údajů on-line – pro žáky

Informace ředitele školy pro rodiče žáků a informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány osobní údaje

 

Sazebník úhrad za poskytování informací, platnost od 25.5.2018