Aktivní škola
Tvořivé třídy
Montessori
Fakultní škola

Author: Jana Dybalová

Ex libris v latině znamená doslova z knih, ve smyslu Tato kniha je z knih pana XY. „Oznámení“ původně tištěné 
Zobrazit...
Psát se dětí učí od 1. třídy. Písmo je vizuální zápis jazyka standardizovanými symboly. Nejstarší typy písma jsou piktogramy nebo ideogramy. Většina 
Zobrazit...