ORGANIZACE ZÁPISU - KOMPLETNÍ INFORMACE
30.3.2020 korunka.org AKTUALITY

Termín zápisu do 1. tříd a přípravné třídy: 22. a 23. duben 2020, REGISTRACE K ZÁPISU OD 1.4.2020, KOMPLETNÍ PODROBNÉ INFORMACE VČETNĚ VŠECH FORMULÁŘŮ: MODRÁ IKONKA VPRAVO (POKUD PRAVÝ SLOUPEC ZMIZÍ, VYVOLÁTE HO RUBRIKOU "ÚVODNÍ STRANA").

INFORMACE K ZÁPISŮM DO 1. ROČNÍKŮ A PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD VE ŠKOLÁCH PRAHY 7 NA WEBU PRAHY 7

INFORMACE K ZÁPISŮM DO 1. ROČNÍKŮ A PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD PRO RODIČE CIZINCE


POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ ŠKOLY PRO POTŘEBY VÝPLATY OŠETŘOVNÉHO
19.3.2020 korunka.org AKTUALITY

Podle idnes.cz 19.3.2020: Ošetřovné po celou dobu mimořádného opatření v souvislosti s koronavirem budou moci čerpat i OSVČ a děti až do 13 let. Jde o celou dobu uzavření škol či školek. Schválila to ve čtvrtek vláda. Novelu dostane na stůl v úterý Sněmovna a následně ke schválení Senát a k podpisu prezident.

AKTUALIZACE 21.3.2020:

FORMULÁŘ POTVRZUJE PANÍ HOSPODÁŘKA IVANA DAJČLOVÁ

Prosíme, Kontaktujte paní hospodářku telefonicky na čísle 223 018 914 od 9 do 17 hod. nebo e-mailem: dajclova@korunka.org (POTVRZENÝ FORMULÁŘ POSÍLÁME E-MAILEM, JINOU FORMU PŘEVZETÍ DOMLOUVEJTE TELEFONICKY NEBO E-MAILEM, budova školy není volně přístupná).


OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
18.3.2020 korunka.org AKTUALITY

Vážení rodiče, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes zveřejnilo opatření k zápisům do 1. ročníků. Zítra se koná k tomuto porada ředitelů ZŠ Praha 7, o konkrétní podobě zápisu do prvního ročníku a přípravné třídy Vás budeme do konce tohoto týdne informovat.

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021


Informace k režimu provozu školy od 11.3.
10.3.2020 korunka.org AKTUALITY

Aktualizováno: PONDĚLÍ 16.3.2020 - 13.45 hod.

Od středy 11.3.2020 je zrušena výuka i na naší škole a to na základě dnešního nařízení vlády, které platí pro všechny ZŠ. Všechny aktivity pro děti a dospělé ZRUŠENY (kluby, Hathora, pronájmy). Mateřská školka Kouzelná fazolka v budově školy je zatím v souladu s pokyny v provozu.

Informace k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví k uzavření škol včetně odkazu na FORMULÁŘ pro potvrzení školy o uzavření pro potřeby výplaty ošetřovného při péči o dítěte mladší 10 let.

FORMULÁŘ POTVRZUJE PANÍ HOSPODÁŘKA V KANCELÁŘI ŘEDITELE V 1.PATŘE DENNĚ 14 - 17 HOD.

DOMÁCÍ PŘÍRAVA, SAMOSTUDIUM, ČETBA, ON-LINE ZDROJE, TESTOVÁNÍ ON-LINE apod.

Počínaje středou 11.3.2020 budou všichni pedagogové jednotně zadávat domácí přípravu prostřednictvím portálu korunka.info. Zde najdete zadání úkolů, náměty pro samostudium, dporučenou četbu a další v rubrice své třídy. Je nám jasné, že rodiče budou mít rozdílné podmínky pro kontrolu a pomoc dětem. Prosíme, veďte děti k zodpovědnosti, samostatnosti a k samostudiu. Zadání budou jasná, srozumitelná a taková, aby je žáci mohli plnit pokud možno sami. Prosíme, aby si žáci vedli průběžně výpisky látky podle zadání, využívali zakoupené pracovní sešity. Děkujeme za podporu a spolupráci.

AKCE, KTERÉ RUŠÍME:

1. Jednotlivé třídní schůzky tříd 1.C, 2C, 3C montessori avizované třídními učiteli na tento a příští týden RUŠÍME (aktualizováno 16.3.2020 a sděleno rodičům e-mailem).

2. Další plánované třídní schůzky SE PŘEKLÁDAJÍ NA NEURČITO (šlo by o více než 100 osob jednom místě ve stejném čase)

3. Schůzku rodičů třídy 1B RUŚÍME (aktualizováno 16.3.2020 a sděleno rodičům e-mailem).

4. Informační schůzku pro rodiče předškoláčků montessori 17.3. v 17h RUŠÍME (aktualizováno 16.3.2020 a sděleno rodičům e-mailem).

5. Ozdravné výjezdy zatím hromadně nerušíme, jednáme s ubytovateli o možnostech přesunů termínů, popř. o podmínkách zrušení ŠVP (p. učitelky třídní budou rozesílat informační maily konkrétním třídám)(aktualizováno 16.3.2020).

6. Lyžařský výcvikový kurz pro 7.roč.16.-20.3. RUŠÍME

Děkujeme za spolupráci, posílejte dotazy, komunikujte s učiteli. Sledujte aktuality. Školu on-line zvládneme.


KORNAVIRUS - AKTUÁLNÍ INFORMACE K 9.3.2020 (aktualizace 21.00 hod.)
8.3.2020 korunka.org AKTUALITY

Úterý 9.3.2020 - 21.00 hod.:

Aktuálně ke koronaviru: 1. Odkazujeme na web Prahy 7, kde byla dnes zveřejněna opatření na školách a školkách Prahy 7

Opatření na školách a školkách Prahy 7

2. Dnes se sešel pedagogický sbor a dohodli jsme se, že z preventivních důvodů budeme přesouvat, popř. rušit některé připravované akce, především ty, které považujeme za rizikové z hlediska možného přenosu virového onemocnění. Zítra v úterý 10.3. se sejde rozšířené vedení školy a poté zveřejníme seznam akcí, kterých se bude týkat přesunutí nebo zrušení.

8.3.2020 - 11.00 hod.: Informace ředitele školy ke koronaviru

1.V tuto chvíli nedoporučily ani nenařídily odpovědné orgány omezení nebo zrušení provozu na školách Prahy 7. Sledujte vývoj situace, ta se může velmi rychle změnit. Může dojít i k částečnému nebo úplnému omezení provozu školy.

2. Prosím rodiče, kteří se vracejí ze zahraničí, aby jednali podle vyhlášených karanténních opatření. Dovoluji si Vás také požádat, abyste – pokud Vaše dítě projeví sebemenší příznaky onemocnění (zvýšená teplota, tělesná slabost, kašel, rýma apod.) – nechali raději dítě několik dní doma. U těch, kteří byli v zahraničí (nebo jejich blízcí), zvláště. Nejde o to, že se většina dětí i z případného onemocnění tímto současným Koronavirem (Covid-19) pravděpodobně bez problémů během několika dní vyléčí. Jde o to, zda při tom nenakazí někoho s oslabeným zdravím, pro koho to tak dobře dopadnout nemusí.

3. Odkazuji na web Prahy 7, kde jsou aktuální podrobné informace, rady, dokumnety, kontakty a odkazy: INFORMACE NA WEBU PRAHY 7

4. Třídní učitelé dostanou v příštím týdnu jednotný pokyn informovat rodiče ohledně situace s výjezdy na ozdravné pobyty, zatím výjezdy nerušíme, neposunujeme. Pokud dojde ke změnám, budeme Vás informovat.

Všem rodičům, pedagogům i žákům děkuji za zodpovědný přístup k věci Tomáš Komrska


CHARITATIVNÍ BAZAR SPOLKU KORUNKA AŽ V KVĚTNU
7.3.2020 korunka.org AKTUALITY

INFO SPOLKU KORUNKA K 8.3.2020: Vzhledem k aktuální hygienicko-epidemiologické situaci v ČR rozhodla Rada Spolku Korunka z preventivních důvodů o přesunutí konání 6. ročníku charitativního bazaru na 16.-17.5.2020. Děkujeme všem příznivcům za pochopení a těšíme se na viděnou v květnu 2020.


ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY - INFORMACE, DOKUMENTY, FORMULÁŘE
3.3.2020 korunka.org AKTUALITY

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY - INFORMACE, DOKUMENTY, FORMULÁŘE


AKTUÁNLÍ INFO koronavirus COVID-19
29.2.2020 korunka.org AKTUALITY


INFORMACE ŘEDITELEE ŠKOLY K 29.2.2020, 16.00 HOD

V souvislosti s rozšířením koronaviru COVID-19 do evropských zemí sdílíme některé důležité informace a doporučení MZ ČR:

V případě reálného rizika nákazy - pobyt v dané lokalitě výskytu koronaviru, a především při návratu z ITÁLIE, zůstaňte doma a kontaktujte telefonicky přímo svého lékaře nebo volejte na infolinku Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106, zde vám poradí a rozhodnou o dalším postupu nebo o případné prevetivní karanténě. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin, kontrolujte svůj zdravotní stav.

Pečlivěji než kdykoli v minulosti dodržujte základní hygienické návyky, chovejte se ohleduplně ke svému okolí.

Při prvotních příznacích jakékoli nemoci neposílejte dítě do školy - toto platí v průběhu celého roku, v dnešních dnech je to ovšem o to více důležité dodržet.

Sledujte aktuální informace a vyhodnocujte je s ohledem na svou reálnou situaci, nepodléhejte panice, která se bohužel šíří některými médii.

Preventivní karanténu zdravých osob může nařídit pouze orgán ochrany veřejného zdraví, tj. zpravidla Hygienická stanice, nikoli škola, žádáme vás tedy o uvědomělý přístup a dodržování postupu viz výše.

Důležité odkazy:

INFORMACE HYGIENICKÉ STANICE HMP


INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR


Budeme i nadále sledovat vývoj dané situace a jsme připraveni reagovat na případné nové okolnosti. V danou chvíli není důvod k žádným jiným speciálním opatřením, přesto jsme realizovali nebo budeme realizovat následujících dnech tato preventivní opatření:

1. V průběhu jarních prázdnin jsme předzásobili školu desinfekčními prostředky pro údžbu a úklid.

2. V příštím týdnu budou žáci podrobně instruováni o chování v době virové epidemie (osobní hygiena, mytí rukou, chování ve škole).

3. V průběhu příštího týdne budou na všech sociálních zařízeních ve škole instalovány nové zásobníky s automatickým dávkováním desinfekčního přípravku na ruce.

Tomáš Komrska, ředitel školy


Ministr zdravotnictví diskutoval se sedmáky a osmáky
28.2.2020 korunka.org AKTUALITY


Pan ministr zdravotnictví Mgr. Adam Vojtěch v doprovodu paní Mgr. Alice Strnadové, MBA - hlavní sestry ČR, paní Bc. Jany Poštové - tiskové mluvčí Zdravotnické záchranné služby hl. města Prahy a paní Ing. Kláry Dolákové, MBA z tiskového oddělení MZ ČR navštívil v pátek 21.2. naší školu. Pan ministr přijel propagovat projekt "STUDUJ ZDRÁVKU", ale především odpovídal na zvědavé otázky našich žáků, které zajímalo všechno okolo zdravotnictví, podmínek přijetí na zdravotní školy, ale i příjmy sester, lékařů, nový koronavirus a detaily etiky genetických manipulací. Všem hostům děkujeme za návštěvu, otevřenost a za všechny cenné informace, které nám poskytli.

Tomáš Komrska, ředitel školy


Přijďte na KOMUNITNÍ SETKÁNÍ rodičů - už v pondělí 2.3.
28.2.2020 korunka.org AKTUALITY


KOMUNITNÍ SETKÁNÍ RODIČŮ, Pondělí 2. 3. 2020 od 17 hodin, (školní jídelna, přízemí Sládkova ul.)

Anotace: Jděme dětem příkladem a ukažte jim, jak společně žít a spolupracovat. Sdílejme svá přání a očekávání napříč kulturami. Vytvářejme aktivně pokrokovou školu pro vaše děti.

Doba se mění. Do naší velmi homogenní společnosti přichází již několik let lidé z nábožensky i etnicky odlišných zemí. Přichází k nám a přivádí sebou své rodiny. Jak se k této změně staví česká společnost a jak se k tomu má postavit naše škola? Jací jsme? Očekáváme, že všichni budou stejní jako my, nebo máme v sobě prostor k tomu, že všem ponecháme kousek jejich odlišnosti. Jak se k tomu škola, jako vzdělávací a socializační instituce, má postavit?

Pojďme společně otevřít další téma. Pojďme si vyslechnout potřeby i očekávání rodičů, kteří k nám přijeli z jiných zemí a chtějí zde vychovávat své děti společně s našimi. Jaká jsou jejich očekávání a přání. Co chtějí od státu, čím mohou pomoci oni a čím můžeme pomoci my - jako učitelé či rodiče.

Srdečně Vás zvou ředitel a pedagogové školy.

Setkání je podpořeno Evropskými strukturálními fondy v rámci Operačního programu Praha – pól růstu a bude nás jím provázet odborný lektor akademie rodičovství AR Cursus s.r.o.


Provoz školy pondělí 10.2.2020
10.2.2020 korunka.org AKTUALITY


Dnes v pondělí 10.2.2020 bude škola v běžném režimu provozu. Pokud by vzhledem k hlášeným povětrnostním podmínkám nastaly provozní problémy, budeme Vás informovat ZDE. V případě obav z velmi silného větru a z možného úrazu zvažte podle situace vyslání dítěte do školy. Dětem dejte instrukce podle doporučení na serveru praha7.cz.

Více informací: praha7.cz


Poslední aktualizace informace ředitele školy na korunka.info a na korunka.org v pondělí 10.2.2020 v 6.00 hod.

Spolek Korunka předal pedagogům nové pomůcky k výuce jazyků
27.1.2020 korunka.org AKTUALITY


Minulý týden SPOLEK KORUNKA ukázal a předal pedagogům již třetí sérii alternativních pomůcek na angličtinu, němčinu a francouzštinu. Žáci napříč ročníky budu mít od 2.pololetí k dispozici dalších 34 ks pomůcek a 26 cizojazyčných knih zjednodušené četby, vše díky programové dotaci MČ PRAHA 7, která také podpořila doplňující seminář a odbornou přípravu projektu.

Děkujeme Praze 7 za podporu a pedagogům za spolupráci při přípravě a využití této podpory v praxi, přejeme, ať si ji s žáky užijí!

Zuzana Novotná, Spolek Korunka

27.1.2020

Fotogalerie
PRŮVODCOVANÁ PROCHÁZKA PRO PEDAGOGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRAHY 7 A ČLENY SPOLKU KORUNKA
24.1.2020 korunka.org AKTUALITY

V pondělí 16. prosince 2019 proběhla díky podpoře MČ Praha 7 Procházka Adventní Pražský hrad, kterou pro Spolek Korunka průvodcovala zkušená průvodkyně paní Tereza Rafoth. Procházky se účastnilo 16 pedagogických pracovníků ze ZŠ Praha 7, Korunovační a ZŠ Strossmayerovo nám., dále 12 dětí a 8 rodičů.

Pro všechny účastníky byly zapůjčeny audiosady, které umožnili všem dobrý poslech a svižnější tempo vycházky. Již cestou na Pražský hrad probíhala diskuze o osobnostech, po nichž jsou pojmenovány ulice v okolí ZŠ Korunovační, otázky směřovaly jak k dětem, tak k dospělým a vzájemně se doplňovaly. Podařilo se navázat kontakt s Hradní stráží, vystopovat přemyslovské stopy na Hradě, odhalit tajemství katedrály, korunovačních klenotů, Zlaté uličky i Daliborky.

Procházka měla kromě vzdělávacího charakteru, který byl podle následné zpětné vazby velmi oceněn, také charakter potkávací. Podařilo se vytvořit neformální prostředí, kde se vzájemně sešli všichni aktéři vzdělávání: děti, rodiče i učitelé.

Během přestávky na adventní občerstvení došlo k vzájemným rozhovorům nad projekty, které již běží či jsou plánovány. Tento koncept setkávání doplněný o vzájemné vzdělávání napříč různými věkovými kategoriemi se ukázal jako velmi přínosný a Spolek Korunka v něm rád bude pokračovat.

zpracovala Lenka Kýhosová, 24. 1. 2020

Fotogalerie
Nákup knih pro 1. stupeň - Spolek Korunka a MČ Praha 7
24.1.2020 korunka.org AKTUALITY

Začátkem prosince 2019 bylo díky dotaci Mč Praha 7 pořízeno za finanční spoluúčasti Spolku Korunka 12 titulů knih (celkem 165 kusů) pro společnou četbu v rámci I. stupně. Nakoupené tituly knih vybraly pedagožky ZŠ Praha 7, Korunovační tak, aby co nejlépe vyhovovaly věku a čtenářským dovednostem dětí z 1. stupně. Členka Spolku Mgr. Jana Pantoflíčková poté zařídila nákup knih ve společnosti KOSMAS. Knihy byly ještě před Vánoci doručeny do školy a předány zástupcům školy. Věříme, že pořízené knihy budou velkým přínosem pro zlepšení čtenářských dovedností žáků I. stupně a zároveň se tím rozšíří nabídka knih ve školní knihovně, což je naším dlouhodobým záměrem.

Fotogalerie
Aktuálně ke vzdělávacímu programu Montessori
23.1.2020 korunka.org AKTUALITY

Od tohoto týdne probíhají na úrovni vedení školy, monte učitelů, rodičů z monte tříd a zástupců školské rady diskuse o budoucnosti dalšího fungování Montessori programu na naší škole. Vzhledem k celkové spokojenosti rodičů s tímto programem bylo dohodnuto, že v rámci plánované revize aktuálního školního vzdělávacího programu dojde k prohloubení programu a zavedení dalších prvků pedagogiky Montessori (v současnosti upraveno dodatkem č. 2, platným od 1.9.2016). Na přípravě nového vzdělávacího programu pro třídy MONTESSORI na 1. stupni pracuje ředitel školy společně s pedagogy tříd s prvky Montessori pedagogiky a to v souladu a ve shodě. Návrh programu cheme předložit školské radě ke schválení do konce března tak, aby mohl být zaveden již od září 2020.

Tomáš Komrska, ředitel školy, Kateřina Kozáková, předsedkyně školské rady


Z ŘÍŠE PŘÍRODY A FANTAZIE (výstava žáků 6. ročníku)
17.1.2020 korunka.org AKTUALITY


Vážení rodiče, přátelé školy,

srdečně Vás zvu na právě probíhající výstavu obrazů žáků 6. ročníku (minigalerie přízemí Korunovační ul.). Na počátku výstavy stálo zadání nakreslit pohádkové postavy a hrdiny ze světa animovaného filmu, nebo podle fantazie. Cílem úkolu bylo rozvíjet tvůrčí potenciál a fantazii, inspirovat se výraznými výtvarnými osobnostmi jako byl Walter Elias "Walt" Disney (americký filmový producent, režisér, scenárista, dabér, animátor, podnikatel a filantrop. Ve své době silně ovlivnil zábavní průmysl. Jako zakladatel firmy Walt Disney Productions se stal jedním z nejznámějších filmových producentů na světě).

Právě dílem tohoto umělce je inspirována část výstavy. Další části výstavy jsou inspirovány jinými pohádkami. Osobně se mi líbí také výjevy z dětské fantazie, ať už jde o svět přírody a myšlenka její ochrany (postavy z fantazie Aničky Pospíšilové). Krásné jsou také Pušíny od Karin Hoblíkové, nádherný drak v podání Nikol Čížkovské nebo spojení Krtečka jako hrdiny. (Zdeněk Miler byl český režisér a výtvarník animovaných filmů pro děti, autor oblíbené postavičky Krtečka). Je úžasné vidět, jak se děti rozvíjí a zdokonalují v kreslení, malování i práci s prostorem. V naší škole je hodně nadaných dětí a mnoho nadějných talentů. Určitě se někteří uplatní na poli výtvarného nebo užitého umění od designu až po klasické výtvarné disciplíny. Kdo ví, třeba mezi nimi vyrůstá budoucí Zdeněk Miler nebo Walt Disney.

Mgr. Jana Dybalová

Fotogalerie
Situace ve světě - miniprojekt třídy 9. A
17.1.2020 korunka.org AKTUALITY


Třída 9. A si pro výuku podle potřeby půjčuje do výuky školní tablety a počítače (program "ZŠ Korunovační-šablony II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0012112, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání).

V hodině českého jazyka měli žáci za úkol napsat text, který se věnuje aktuální situaci ve světě. Tomu předcházela práce s úryvky z vybraných novin, pro které mimo jiné hledali žáci vhodný titulek. O tématech jsme si povídali a vyvinula se nám zajímavá diskuze. Přinášíme Vám výstupy několika žáků.

Vyučovala Bára Horáková

Niki


Filip


Julie


KačkaP o u r F é l i c i t e r 2 0 2 0
30.12.2019 korunka.org AKTUALITY


Všem rodičům, žákům, přátelům, příznivcům a podporovatelům naší školy přejeme vše nejlepší do roku 2020.

Tým Korunky

(přáníčko nekreslila Julie ze třídy 9.A)


Zpráva o čnnosti žákovského parlamentu
29.12.2019 korunka.org AKTUALITY

Je za námi podzimní část školního roku a za náš žákovský parlament musím říci, že byla velice úspěšná. Volba z jednotlivých tříd přivedla do našich řad skvělé předsedy a jejich zástupce za jednotlivé třídy. Žáky, kteří ve velkém počtu chodili každý čtvrtek na naše zasedání a aktivně se na něm podíleli. Velké množství seznamovacích her z nás udělalo dobrou partu se společným zájmem o naši Korunku.

Naše první akce byla "Den bez mobilů". Musím se přiznat, že i mezi námi se našli ti, kdo nebyli úplně přesvědčení o tom, že je to dobrý nápad. Ale i tak jsme táhli za jeden provaz a snažili se na úrovni třídy tuto aktivitu propagovat. Této akce se zúčastnila (až na jednu třídu, v některých třídách se nezúčastnili jednotlivci) téměř celá škola. Dost často to bylo pro naše spolužáky náročné! Když jsme tento den společně hodnotili, museli jsme uznat, že jsme trochu podcenili PR a víme, co příště zlepšit.

V lednu nás čeká týden bez mobilů a slavnostní zahájení promítání našeho "kina" v aule. Máte se na co těšit! Za celý ŽP Vám přeji šťastné a veselé Vánoce, hodně milých dárků a vše nejlepší (především zdraví) do roku 2020!

Petra Marušková

Mikuláš ve škole - fotoreportáž Theodora Zubka
17.12.2019 korunka.org AKTUALITY


Fotoreportáž Theodora Zubka (9.A)
Pozvánka na předvánoční akce
1.12.2019 korunka.org AKTUALITY

Výstava KOMUNIKACE 89 zaujala
30.11.2019 korunka.org AKTUALITY


Ve čtvrtek 28. 11. žáci 9.A a 9.B navštívili výstavu Komunikace 89. Výstava byla skvěle připravena a myslím, že naplnila má očekávání. O událostech roku 1989 jsme se dozvěděli další podrobnější informace. Chtěla bych poděkovat vyučujícím za domluvení této prohlídky a pořadatelům za obdivuhodnou prezentaci.

Text napsala Nikča Chirnside a fotky pořídil Theodor Zůbek

Ředitel školy dodává: Výstavu navštívily v listopadu i další třídy naší školy. V rámci doprovodného programu například třída 8.A absolvovala výtvarnou dílnu, žáci tvořili plakáty, vymýšleli heska a pod.

Děkujeme autorskému týmu Památníku ticha, tkerý výstavu připtavil. Jeho hlavními partnery byly Česká tisková kancelář a Česká televize.

TK

Fotogalerie (foto Theodor Zubek)


Seminář pro rodiče a pedagogy: CO JSME SE V OBČANSKÉ VÝCHOVĚ NENAUČILI...- 21.11.2019, od 17 do 19 h
17.11.2019 korunka.org AKTUALITY


Vážení rodiče, učitelé, přátelé školy, zveme Vás na diskuzní seminář, který je určen právě Vám:

Kde: jídelna školy, přízemí Sládkova ul.
Kdy: ve čtvrtek 21. listopadu 2019 od 17 do 19 hodin.
Téma: CO JSME SE V OBČANSKÉ VÝCHOVĚ NENAUČILI...
Kdo pořádá: Základní škola Praha 7, Korunovační 8 v rámci realizace projektu financovaného z Operačního programu Praha – pól růstu ČR
Kdo seminář povede: Mgr. Kateřina Bojdová, ARcursus s.r.o. a Akademie rodičovství (www.akademierodicovstvi.cz)

Anotace semináře:

Doba se mění. Do naší velmi homogenní společnosti přichází již několik let lidé z nábožensky i etnicky odlišných zemí. Přichází k nám a přivádí sebou své rodiny. Jak se k této změně staví česká společnost a jak se k tomu má postavit česká škola? Očekáváme, že všichni budou stejní jako my a nebo máme v sobě prostor k tomu, že všem ponecháme kousek jejich odlišnosti. Jak se k tomu škola, jako vzdělávací a socializační instituce, má postavit? Pojďme společně otevřít další téma o tom, jak všichni můžeme společně žít v jedné zemi a být aktivními občany. Pojďme si vyslechnout potřeby i očekávání rodičů, kteří k nám přijeli z jiných zemí a chtějí zde vychovávat své děti společně s našimi. Jaká jsou jejich očekávání a přání. Co chtějí od státu, čím mohou pomoci oni a čím můžeme pomoci my - jako učitelé či rodiče.

Těšíme se na Vás, za pořadatele Tomáš Komrska, ředitel školy


Náhradní termín SETKÁNÍ PREDŠKOLÁČKŮ: 13.11.2019
7.11.2019 korunka.org AKTUALITY


Vážení rodiče, listopadový termín setkání předškoláčků přesunujeme na středu 13. listopadu. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás. Setkání bude pro děti a rodiče se zájmem o Montessori program, ale přijďte všichni, kteří se budete chtít cokoliv dozvědět o škole, k dispozici Vám bude i vedení školy po dobu setkání od 16 do 18 hodin.


Výstava Komunikace 89 zaujala
5.11.2019 korunka.org AKTUALITY
Ve čtvrtek 28. 11. žáci 9.A a 9.B navštívili výstavu Komunikace 89. Výstava byla skvěle připravena a myslím, že naplnila má očekávání. O událostech roku 1989 jsme se dozvěděli další podrobnější informace. Přestože se někteří moji spolužáci chovali nevhodně a také nám byla ohromná zima, expozici hodnotím pozitivně. Chtěla bych poděkovat vyučujícím za domluvení této prohlídky a pořadatelům za obdivuhodnou prezentaci. Text napsala Nikča Chirnside a fotky pořídil Theodor Zůbek

STÁVKA - STŘEDA 6. listopadu 2019 - škola mimo provoz
4.11.2019 korunka.org AKTUALITY


Vážení rodiče, dnes v pondělí 4. listopadu v 15 hodin pedagogičtí pracovníci školy oznámili řediteli školy vyhlášení stávky na středu 6. listopadu 2019. Počet účastníků stávky je takový, že nebude možno zajistit výuku, stravování, školní družinu ani další návazné aktivity školy. Rušíme tedy i plánované setkávání předškoláčků od 16 do 18 hodin. Všem se předem omlouvám za případné problémy a doufám, že podpoříte oprávněné požadavky učitelů. Nejde o vyšší platy, ale o to, aby do škol chtěli přijít kvalifikovaní, nadšení a kompetentní učitelé.

Na středu 6.11.2019 budou všechny obědy žáků hromadně odhlášeny hospodářkou školní jídelny.

Dotazy a připomínky ke stávce prosím směrujte na : komrska@korunka.org, tel.: 731 189 723.

Plánovaný diskuzní večer KOMUNITA JAKO MÍSTO BEZPEČÍ A DŮVĚRY od 17 do 19 hodin SE USKUTEČNÍ V JÍDELNĚ ŠKOLY.


První setkání předškoláčků 6.11. od 16 do 18 hod.- informace pro rodiče
30.10.2019 korunka.org AKTUALITY

Milí předškoláčci, milí rodiče,

rádi vás přivítáme v našich montessori třídách ve středu 6.11. v 16 hodin na pravidelném setkání předškoláčků, které bude trvat do 18 hodin. Pro děti bude připraven program v montessori třídách.

Pro rodiče bude ve 3. montessori třídě informační schůzka o programu montessori na naší škole. Na setkání předškoláčků jsou vítáni samozřejmě všichni předškoláčci, kteří by chtěli nastoupit v září na naši školu, bez ohledu na to, zda mají o montessori třídu zájem či nikoliv.

za tým montessori Mgr. Iva Schmittová


Seminář pro rodiče: KOMUNITA JAKO MÍSTO BEZPEČÍ A DŮVĚRY - 6.11. od 17 do 19 hod.
30.10.2019 korunka.org AKTUALITY

Vážení rodiče, zveme Vás na diskuzní seminář, který je určen právě Vám:

Kde: jídelna školy, přízemí Sládkova ul.
Kdy: ve středu 6. listopadu 2019 od 17 do 19 hodin.
Téma: KOMUNITA jako místo bezpečí a důvěry
Kdo pořádá: Základní škola Praha 7, Korunovační 8
Kdo seminář povede: Mgr. Kateřina Bojdová, ARcursus s.r.o. a Akademie rodičovství (www.akademierodicovstvi.cz)

Anotace semináře:

Člověk je tvor společenský, ke svému životu potřebuje společenství, lidi, bezpečí a důvěru. A co tedy dělat se současným důrazem na individualizaci a specializaci člověka? Co to vnáší do našich životů a životu našich dětí. Jaký mají tyto trendy dopad na současnou školu a rodinu. Je zakládání komunit pro dnešní konzumní svět ještě zajímavé? Jaké jsou její výhody a nevýhody komunity, Jaká jsou nebezpečí při zakládání. Jaké jsou možnosti školy a přesah mimo rámec. Lze naučit děti dívat se kolem sebe, znát místo, ve kterém žijí a chodí do školy? Známe to místo my rodiče? A jak nám v tom může pomoci škola? Co dobrovolnictví?

O těchto tématech si budeme povídat. Přijďte a pojďte si společně povídat o našich dětech i o nás rodičích, o tom, jak můžeme posilovat společně naše vztahy ke škole i k našemu nejbližšímu okolí, jak zvyšovat pocity bezpečí a důvěry u našich dětí. Jak zvýšit zájem o dění a řešení problémů dané lokality, ve škole.

Těšíme se na Vás
za pořadatele Tomáš Komrska, ředitel školy

POZVÁNKA NA PREZENTACI STUDIE REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO DVORA
28.9.2019 korunka.org AKTUALITY


Vážení rodiče, přátelé školy,

v srpnu letošního roku ředitel školy ve spolupráci se Spolkem Korunka a Radou školy zadal architektonickému studiu RCNKSK architekti vypracování architektonické studie rekonstrukce školního dvora. Studii financuje škola za svého rozpočtu. Studie byla několikrát v průběhu srpna a září projednána, mohli se k ní vyjádřit učitelé, vychovatelky školní družiny, vedení školy a rodiče, kteří se účastnili celého procesu zadání a vzniku studie.

Rádi bychom Vás pozvali na PREZENTACI FINÁLNÍHO NÁVRHU, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 16. 10. 2019 od 16 hodin. Prezentace se zúčastní autoři studie, zástupci Školské rady, Spolku Korunka a Základní školy. Místo bude upřesněno v den prezentace.

Společně Vás zvou:

Základní škola Praha 7, Korunovační 8, Školská rada, Spolek Korunka

Poděkování: Děkuji všem členkám a členům Školské rady, spolku Korunka a pedagogům naší školy za spolupráci, nápady a časovou investici - bez Vás by tato krásná studie nikdy nevznikla... Tomáš Komrska, ředitel školy

(ilustrační obrázek: současný stav školního dvora)

Projekt Lezení do škol
23.9.2019 korunka.org AKTUALITY


Ve dnech 19.9. až 4.10.2019 se na naší škole koná projekt Lezení do škol pořádaný spolkem České sportovní lezení. V rámci tohoto projektu byla naší škole zapůjčena mobilní lezecká stěna. Stěnu využívají v hodinách tělocviku žáci všech tříd školy. Projekt je realizován s finanční podporou Městské části Praha 7.

Fotogalerie
Kondiční cvičení Spolku Korunka
11.9.2019 korunka.org AKTUALITY
KONDIČNÍ CVIČENÍ ZAČÍNÁ JIŽ 12.9.2019 V 19:15h V AULE ŠKOLY!
Souhrnné informace k zahájení školního roku 2019/20
26.8.2019 korunka.org AKTUALITY


Souhrnné informace k zahájení školního roku 2019/20
Projekt třídy 7. A a 8. B - pozvánka na prezentaci pro děti a rodiče
10.6.2019 korunka.org AKTUALITY

Vážení rodiče,

tímto bychom Vás rádi pozvali na Kulturotéku, která se bude konat v pátek 14. 6. od 15:00 v ZŠ Korunovační. Připravili jsme si stínové divadlo, výstavu našich výtvorů a zeměpisná videa. Výstava bude v 8. B a v přiléhajících chodbách. Videa se budou promítat v naší kmenové třídě a na stínové divadlo se můžete těšit v učebně fyziky. Stínové divadlo odehrajeme během hodiny dvakrát (v 15:10 a v 15:40). Nebojte se, v průběhu Kulturotéky Vám bude k dispozici průvodce.

V dopoledních hodinách budeme program uvádět našim mladším spolužákům a odpoledne se budeme těšit na Vás.

Děkujeme, že dorazíte.

S pozdravem, 7. A, 8. B a učitelé: Barbora Horáková, Tereza Richtrová, Josef Vališ, Eliška Smíšková a umělci: Lucie Charouzová, Pavel Humhal, Jaroslav Raušer


DVŮR DOKOŘÁN- pozvánka na dvorkovou slavnost
10.6.2019 korunka.org AKTUALITY

POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ: ARCHITEKTONICKÁ STUDIE - REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO DVORA
5.6.2019 korunka.org AKTUALITY


POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ: ARCHITEKTONICKÁ STUDIE - REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO DVORA, ZŠ KORUNOVAČNÍ, PRAHA 7

Budeme rádi, pokud máte zkušenosti a zájem, abyste se přihlásili do poptávkového řízení na architektonickou studii - rekonstrukce dvora. Všechny podrobnosti a informace naleznete v přiložených dokumentech (Zadání studie, stav - situace dvora a fotodokumentace).

Za realizační tým Tomáš Komrska, ředitel školy

Poptávkové řízení: Architektonická studie dvora ZŠ P-7 KorunovačníPříloha: Dokumentace současného stavu
Oznámení rozhodnuti přijetí - přípravná třída k 3.5.2019
3.5.2019 korunka.org AKTUALITY


Oznámení rozhodnutí o přijetí do přípravné třídy - k 3.5.2019
Zařazení dětí do třídy Montessorri - losování dne 25.4.2019
26.4.2019 korunka.org AKTUALITY


Do třídy Montessori byly zařazeny losováním dne 25.4.219 tyto děti s rovností bodů 7 dle kritérií zveřejněných na korunka.org:

Podle registračních čísel žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání: 258, 185, 227, 163, 217, 173, 271, 269, 223, 219, 166, 210, 183.

V rámci losování byli losováni také tři náhradníci s přednostním přijetím v případě uvolnění místa ve třídě Mnontessori a to v tomto pořadí: 245, 260, 201.

Pro úplnost úvádíme děti přijaté do třídy podle nastavených kritérií s počtem bodů 8: (trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti školy a sourozenec), jsou to děti se zaevidovanými žádostmi o přijetí k základnímu vzdělávání pod čísly: 171, 172, 184, 187, 206, 234, 235, 252, 267, 270.

Všem rodičům děkujeme za perfektní spolupráci a trpělivost. Schůzka pro rodiče dětí nepřijatých v losování do programu Montessori bude v pondělí od 17 hod. v jídelně školy.

Tomáš Komrska, ředitel školy


Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vdělávání
17.4.2019 korunka.org AKTUALITY


Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vdělávání č.j. 178/2019
Školní dvůr a možnosti jeho využití - inspirace, diskuse
21.3.2019 korunka.org AKTUALITY


Zveme vás tímto jménem Školské rady při ZŠ Korunovační a Spolku Korunka k účasti na akci - "Školní dvůr a možnosti jeho využití - inspirace, diskuse". Akce se bude konat tento víkend (23. – 24.3.2019), v rámci charitativního bazaru pořádaného na dvoře naší školy Spolkem Korunka. Bude probíhat nepřetržitě po dobu konání bazaru a jejím cílem je sesbírat inspirativní podněty na případnou úpravu školního dvora tak, aby co nejlépe sloužil zájmům dětí a učitelů naší školy. V rámci akce budou umístěny mapy dvora, do které bude možné podněty zapsat či zakreslit, dále zde budou vyvěšeny fotky inspirativních projektů k hodnocení, v sobotu pak na místě bude i někdo z organizátorů akce pro diskusi.

Kateřina Kozáková za Školskou radu a Zuzana Novotná za Spolek KorunkaRevitalizace dvora - plánek
JIŽ TENTO TÝDEN SE NA VÁS TĚŠÍME NA CHARITATIVNÍM BAZARU PRO KORUNKU.
19.3.2019 korunka.org AKTUALITY


JIŽ TENTO TÝDEN SE NA VÁS TĚŠÍME NA CHARITATIVNÍM BAZARU PRO KORUNKU. Nabízíme také bohatý doprovodný program i bohatou nabídku sponzorských darů, které můžete získat za slosovatelné dobrovolné vstupné nebo v tiché aukci. Děkujeme za vaši podporu. Spolek Korunka

Spolek Korunka

PLAKÁT S PROGRAMEM

SPONZOŘI CEN DO TOMBOLY

SEZNAM SPONZORŮStarší články